Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Prechod roklinami je technicky náročný a nebezpečný, je potrebné rátať so súvislými šmykľavými úsekmi a ľadovou glazúrou na technických zariadeniach. Doporučujeme pohyb s použitím turistických mačiek. Prielom Hornádu je schodný iba po turistickom chodníku. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2020-01-22 00:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

Obnova lokalít poniklecov na flyšoch Hornádskej kotliny

Array
(
  [0] => obnova-lokalit-poniklecov-na-flysoch-hornadskej-kotliny
  [1] => Obnova lokalít poniklecov na flyšoch Hornádskej kotliny
  [2] => Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a jeho blízky príbuzný poniklec prostredný (Pulsatilla sublavica) majú v Hornádskej kotline bohaté a dlhodobo známe lokality na travertínoch v okolí Spišského Podhradia.
  [3] => 

Menej už odborníci, ale aj verejnosť, poznajú lokálne výskyty týchto dvoch klenotov slovenskej flóry na flyšovom podloží Hornádskej kotliny. Medzi Levočou a Nemešanmi rastú oba druhy na niekoľkých malých lokalitách strmých strání. Približne do 50. rokov minulého storočia boli všetky medze a stráne s teplomilnou vegetáciou vypásané domácimi zvieratami alebo kosené. Lokality poniklecov boli omnoho početnejšie a bohatšie. Rovnako ako inde na Slovensku boli tieto "málo produktívne" plochy postupne opúšťané, v lepšom prípade ponechané napospas sukcesii drevín, v horšom prípade priamo delimitované do lesného pôdneho fondu a zalesnené. Cenná teplomilná vegetácia na rozhraní Hornádskej kotliny a Levočských vrchov dnes už nie je súvisle rozšírená, ale doslova živorí na niekoľkých posledných zvyškoch vhodných biotopov. Správa NP Slovenský raj zabezpečila legislatívnu ochranu najzachovalejších lokalít a zaradila ich do siete Natura 2000 (v roku 2004 v území SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne, v roku 2017 v území SKUEV0927 Hrádok). Len vyhlásenie ochrany však tieto cenné územia nezachráni. Dlhodobá absencia primeraného hospodárenia má fatálne následky nielen na výskyt oboch druhov poniklecov, ale aj celého spektra unikátnej teplomilnej flóry a fauny. Preto sa pokúsili v jesennom období 2018 zlepšiť stav týchto cenných lokalít vlastnými silami v rámci svojich možností. Na webe si môžete pozrieť úspešný príbeh záchrany podobnej lokality na travertínoch Sobotiska (http://npslovenskyraj.sopsr.sk/v-hodine-dvanastej-alebo-ako-sa-da-zachranit-step/). Ostáva dúfať, že rovnaký úspešný koniec čaká aj lokality poniklecov na flyši.

Bližšie info » »

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1544169006 [7] => 1544432210 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20181207085006_obnovalokalitponiklecov.jpg [11] => Obnova lokalít poniklecov na flyšoch Hornádskej kotliny [12] => [13] => Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a jeho blízky príbuzný poniklec prostredný (Pulsatilla sublavica) majú v Hornádskej kotline bohaté a dlhodobo známe lokality na travertínoch v okolí Spišského Podhradia. [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20181207085006_obnovalokalitponiklecov.jpg

  Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a jeho blízky príbuzný poniklec prostredný (Pulsatilla sublavica) majú v Hornádskej kotline bohaté a dlhodobo známe lokality na travertínoch v okolí Spišského Podhradia.

  Menej už odborníci, ale aj verejnosť, poznajú lokálne výskyty týchto dvoch klenotov slovenskej flóry na flyšovom podloží Hornádskej kotliny. Medzi Levočou a Nemešanmi rastú oba druhy na niekoľkých malých lokalitách strmých strání. Približne do 50. rokov minulého storočia boli všetky medze a stráne s teplomilnou vegetáciou vypásané domácimi zvieratami alebo kosené. Lokality poniklecov boli omnoho početnejšie a bohatšie. Rovnako ako inde na Slovensku boli tieto "málo produktívne" plochy postupne opúšťané, v lepšom prípade ponechané napospas sukcesii drevín, v horšom prípade priamo delimitované do lesného pôdneho fondu a zalesnené. Cenná teplomilná vegetácia na rozhraní Hornádskej kotliny a Levočských vrchov dnes už nie je súvisle rozšírená, ale doslova živorí na niekoľkých posledných zvyškoch vhodných biotopov. Správa NP Slovenský raj zabezpečila legislatívnu ochranu najzachovalejších lokalít a zaradila ich do siete Natura 2000 (v roku 2004 v území SKUEV0107 Spišskopodhradské stráne, v roku 2017 v území SKUEV0927 Hrádok). Len vyhlásenie ochrany však tieto cenné územia nezachráni. Dlhodobá absencia primeraného hospodárenia má fatálne následky nielen na výskyt oboch druhov poniklecov, ale aj celého spektra unikátnej teplomilnej flóry a fauny. Preto sa pokúsili v jesennom období 2018 zlepšiť stav týchto cenných lokalít vlastnými silami v rámci svojich možností. Na webe si môžete pozrieť úspešný príbeh záchrany podobnej lokality na travertínoch Sobotiska (http://npslovenskyraj.sopsr.sk/v-hodine-dvanastej-alebo-ako-sa-da-zachranit-step/). Ostáva dúfať, že rovnaký úspešný koniec čaká aj lokality poniklecov na flyši.

  Bližšie info » »


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg