Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Počas dnešného dňa sa očakáva OJEDINELE výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). Vo vyšších polohách treba stále počítať so súvislou vrstvou snehu. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2020-02-24 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Array
(
  [0] => vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru
  [1] => Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  [2] => Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlásilo od 10. augusta od 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Prosíme, buďte opatrní.
  [3] => 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlásilo od 10. augusta od 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

- zakladať alebo udržiavať ohne,
- používať otvorený oheň,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,

- zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,

- udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

- prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:

 • - odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 • - vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 • - vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,

- zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

- zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas, ak je pre danú lokalitu vyhlásený 4. a 5. (vysoký a veľmi vysoký) stupeň požiarneho nebezpečenstva podľa webovej stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk/index požiarneho nebezpečenstva. Pri vyhlásenom 3. stupni (stredné požiarne nebezpečenstvo) je možné povolené spaľovanie vykonávať v obmedzenej forme (iba na vhodných stanovištiach – vlhký, slabý/riedky bylinný kryt, malá svahovitosť terénu a pod.) pri dodržaní podmienok stanovených v rozhodnutí okresného riaditeľstva HaZZ, ktorým súhlasilo so spaľovaním.

pplk. Mgr. Martin Vozár, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1439157600 [7] => 1439812771 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20150811075836_hazz_logo.jpg [11] => Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru [12] => [13] => Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlásilo od 10. augusta od 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Prosíme, buďte opatrní. [14] => 0 [15] => 195 [16] => ) 1
 • 20150811075836_hazz_logo.jpg
  10.08.2015

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlásilo od 10. augusta od 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Prosíme, buďte opatrní.

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlásilo od 10. augusta od 12.00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

  V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

  Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

  - zakladať alebo udržiavať ohne,
  - používať otvorený oheň,
  - fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

  Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov.

  Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  - v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,

  - zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,

  - udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

  - prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:

  • - odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
  • - vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
  • - vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,

  - zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

  - zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas, ak je pre danú lokalitu vyhlásený 4. a 5. (vysoký a veľmi vysoký) stupeň požiarneho nebezpečenstva podľa webovej stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk/index požiarneho nebezpečenstva. Pri vyhlásenom 3. stupni (stredné požiarne nebezpečenstvo) je možné povolené spaľovanie vykonávať v obmedzenej forme (iba na vhodných stanovištiach – vlhký, slabý/riedky bylinný kryt, malá svahovitosť terénu a pod.) pri dodržaní podmienok stanovených v rozhodnutí okresného riaditeľstva HaZZ, ktorým súhlasilo so spaľovaním.

  pplk. Mgr. Martin Vozár, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg