Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra s rýchlosťou 20 až 24 m/s (70 až 90 km/h). Prechod roklinami je technicky náročný a nebezpečný, je potrebné rátať so súvislými šmykľavými úsekmi a ľadovou glazúrou na technických zariadeniach. Doporučujeme pohyb s použitím turistických mačiek. Prielom Hornádu je schodný iba po turistickom chodníku. Dolina Bieleho potoka je uzavretá. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2020-01-24 00:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

Zmena klímy na Spiši vážne ovplyvňuje prírodu i turistické destinácie

Array
(
  [0] => zmena-klimy-na-spisi-vazne-ovplyvnuje-prirodu-i-turisticke-destinacie
  [1] => Zmena klímy na Spiši vážne ovplyvňuje prírodu i turistické destinácie
  [2] => Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia boli výsledky pozorovaní predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi. (teraz.sk)
  [3] => 

Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky a tak aj výrazne ovplyvniť potenciál turistických destinácií a aj samotných návštevníkov. Karpatský rozvojový inštitút (KRI)) spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj&Spiš sa ako prví na Slovensku podujali iniciovať otvorenie tejto témy. Stalo sa tak cez projekt "Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu", ktorý bol spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci poskytnutej dotácie na podporu regionálneho rozvoja.

Zuzana Jarošová z KRI, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu, hovorí, že aj za pomerne krátky čas jeho trvania sa podarilo nazbierať množstvo informácií, ktoré pomôžu aktérom v cestovnom ruchu orientovať sa v tejto téme, zvýšiť ich uvedomelosť a pripravenosť začať komplexne reagovať na túto výzvu. "Klíma, resp. jej charakter a sezónnosť, určuje rozsah turistických aktivít a má dôležitý vplyv na tzv. operačné výdavky, ako sú kúrenie či chladenie, tvorba technického snehu, zavlažovanie, dodávky vody a potravín, náklady na poistenie a v konečnom dôsledku ovplyvňuje zamestnanosť," upozornila Jarošová s tým, že väčšina aktivít v cestovnom ruchu je založená na určitej stabilite klimatických podmienok a sezónnosti, k čomu je prispôsobená aj celá infraštruktúra a marketing.

Zmeny v dĺžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klimatickými podmienkami majú podľa Jarošovej významné dôsledky na konkurencieschopnosť destinácií. "Napriek uvedenému na Slovensku je tejto téme venovaná veľmi malá pozornosť, či už zo strany centrálnych orgánov, orgánov regionálnej lokálnej samosprávy, ale hlavne zo strany aktérov rozvoja cestovného ruchu, ktorí ponúkajú produkty a služby CR a vytvárajú pracovné miesta v tomto sektore," zdôraznila.

Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia, ako aj po konzultáciách so zainteresovanými stranami, boli výsledky projektu predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa v konala 28. 3. 2018 v Spišskej Novej Vsi. Jej cieľom je upozorniť na hrozby, ale aj príležitosti pre CR vyplývajúce zo zmeny klímy. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia krajských a oblastných organizácii CR, správ národných parkov, miest a obcí, odborných organizácií, ako aj jednotliví poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

BLIŽŠIE INFO V ČLÁNKU 

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1523949225 [7] => 1523949225 [8] => 0 [9] => 0 [10] => - [11] => Zmena klímy na Spiši vážne ovplyvňuje prírodu i turistické destinácie [12] => [13] => Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia boli výsledky pozorovaní predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi. (teraz.sk) [14] => 0 [15] => 195 [16] => ) 1
 • -
  17.04.2018

  Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia boli výsledky pozorovaní predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi. (teraz.sk)

  Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky a tak aj výrazne ovplyvniť potenciál turistických destinácií a aj samotných návštevníkov. Karpatský rozvojový inštitút (KRI)) spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj&Spiš sa ako prví na Slovensku podujali iniciovať otvorenie tejto témy. Stalo sa tak cez projekt "Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu", ktorý bol spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci poskytnutej dotácie na podporu regionálneho rozvoja.

  Zuzana Jarošová z KRI, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu, hovorí, že aj za pomerne krátky čas jeho trvania sa podarilo nazbierať množstvo informácií, ktoré pomôžu aktérom v cestovnom ruchu orientovať sa v tejto téme, zvýšiť ich uvedomelosť a pripravenosť začať komplexne reagovať na túto výzvu. "Klíma, resp. jej charakter a sezónnosť, určuje rozsah turistických aktivít a má dôležitý vplyv na tzv. operačné výdavky, ako sú kúrenie či chladenie, tvorba technického snehu, zavlažovanie, dodávky vody a potravín, náklady na poistenie a v konečnom dôsledku ovplyvňuje zamestnanosť," upozornila Jarošová s tým, že väčšina aktivít v cestovnom ruchu je založená na určitej stabilite klimatických podmienok a sezónnosti, k čomu je prispôsobená aj celá infraštruktúra a marketing.

  Zmeny v dĺžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klimatickými podmienkami majú podľa Jarošovej významné dôsledky na konkurencieschopnosť destinácií. "Napriek uvedenému na Slovensku je tejto téme venovaná veľmi malá pozornosť, či už zo strany centrálnych orgánov, orgánov regionálnej lokálnej samosprávy, ale hlavne zo strany aktérov rozvoja cestovného ruchu, ktorí ponúkajú produkty a služby CR a vytvárajú pracovné miesta v tomto sektore," zdôraznila.

  Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia, ako aj po konzultáciách so zainteresovanými stranami, boli výsledky projektu predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa v konala 28. 3. 2018 v Spišskej Novej Vsi. Jej cieľom je upozorniť na hrozby, ale aj príležitosti pre CR vyplývajúce zo zmeny klímy. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia krajských a oblastných organizácii CR, správ národných parkov, miest a obcí, odborných organizácií, ako aj jednotliví poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

  BLIŽŠIE INFO V ČLÁNKU 


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg