Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Dolina Bieleho potoka je uzavretá (poškodené technické zariadenia, oprava potrvá pravdepodobne do 15.6.2020). Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Uzavreté sú aj chodníky: Geravy - Pod suchým vrchom - červená značka a Geravy - Malé Zajfy - žltá značka, uzavreté sú kvôli ťažbe dreva na dva týždne. Predbežne do 31.05.2020. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2020-06-02 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

S platnosťou od 1. 1. 2016 na Slovensku platí systém elektronickej diaľničnej známky.

Bližšie informácie a nákup e-známky: www.eznamka.sk

 

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. V Slovenskej republike je možné zakúpiť nasledujúce diaľničné známky:

- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na tieto vozidlá:

- dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
- dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
- dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.


Výška úhrady diaľničných známok platných na rok 2019 (cena v EUR s DPH)

Typ diaľničnej známky

Časová platnosť diaľničnej známky

1 rok

30 dní

10 dní

eznvozidlo.png

Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť

50 EUR

14 EUR

10 EUR

eznvozik.png

Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony

50 EUR

14 EUR

10 EUR

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg