Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Na modrom TZCH Tiesňavy je poškodený zlomený drevený rebrík, odporúčame zvýšiť opatrnosť. Na červenom TZCH v úseku Dedinky - Stratenská píla sú zničené drevené rebríky - neodporúčame prechod chodníkom.
 
Výstraha platí do 2020-07-11 00:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

Jazycnik sibirskyAž 90 % územia Slovenského raja pokrývajú lesy. Prevažujú bukové a zmiešané bukovo-jedľové lesy, v roklinách a okrajových častiach smrekové. Vzácne sú reliktné borovicové a smrekovcové porasty na najextrémnejších skalnatých stanovištiach. Pestrosť dopĺňajú lipovo-javorové sutinové lesy a lužné, predovšetkým jelšové lesy.

Jedným z najvzácnejších javov v národnom parku je vertikálna inverzia v roklináPoniklec sloveenskych. Tá spôsobuje výskyt teplomilnejších druhov rastlín a živočíchov vo vyšších polohách a chladnomilných na dne roklín.

Členitý krajinný reliéf a jeho zloženie vytvárajú priestor pre pestrú škálu zastúpenia v rámci rastlinnej ríše. Vyskytuje sa tu takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho až 35 chránených druhov. Nachádzajú sa tu rastliny obľubujúce výslnné skalné bralá, lúčne kvety, lesné tieňomilné rastliny aj chladnomilné druhy rastúce pri dne tiesňav a roklín. Prírodu Slovenského raja skrášľujú od včasnej jari do neskorej jesene vzácne a ohrozené druhy ako poniklec slovenský, jazyčník sibírsky, kosatec bezlistý uhorský, lykovec voňavý, plesnivec alpínsky, najväčšia slovenská orchidea črievičník papučkový a mnoho ďalších.

Rys ostrovidV Slovenskom raji bolo doposiaľ zistených viac ako 4 000 druhov bezstavovcov a 200 druhov stavovcov, z ktorých je 130 druhov chránených a 65 ohrozených. Zo šeliem sa tu vzácne vyskytujú medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a mačka divá. Aj na turistických chodníkoch možno stretnúť kamzíka vrchovského alpského, ktorý bol v Slovenskom raji vypustený v roku 1Medved hnedy963. Skalnaté bralá sú domovom dravých vtákov, z ohrozených druhov tu žije orol skalný a orol krikl‘avý. Vzácnym a ohrozeným druhom je hlucháň obyčajný. V jaskyniach našlo domov viacero druhov netopierov, z ktorých k ohrozeným patrí netopier fúzatý a netopier riasnatý. Pri vode žije vzácna vydra riečna, z obojživelníkov mlok karpatský. Z viac ako 2 000 druhov motýľov je chránených takmer 30 druhov vrátane najväčšieho denného motýľa jasoňa červenookého.

 

Pre ochranu vzácnej a krehkej prírody Slovenského raja boli vytvorené tzv. „zóny ticha”, miesta neprístupné turistom, ktorých úlohou je ochrana pôvodného prírodného prostredia a zachovanie chránených a ohrozených druhov.

Bližšie info na stránke Správy NP Slovenský raj »

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg