Príbeh Hornádu

Array
(
  [0] => pribeh-hornadu
  [1] => Príbeh Hornádu
  [2] => Správa NP Slovenský raj sa zapojila do vzdelávacieho filmového projektu, ktorý by sa mal využiť pri výučbe na školách. (npslovenskyraj.sopsr.sk)
  [3] => 

V projekte ide o príbeh rieky Hornád od prameňa až po jej ústie, ktorý spoznávajú a komentujú žiaci miestnych základných škôl. Pritom sa stretávajú s rôznymi praktickými témami a problémami dnešnej doby a ktoré sa na rieku Hornád viažu.

Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp od prameňa Hornádu až po jeho ústie do rieky Slaná v Maďarsku. V podstate každá etapa znamená jeden deň, kde sa žiaci stretávajú s rôznymi odborníkmi a venujú sa určitej téme.

Dňa 23. septembra sa žiaci stretli s riaditeľom NP Slovenský raj, Ing. Tomášom Dražilom PhD. v lokalite Hrdlo Hornádu, kde rieka Hornád vstupuje na územie národného parku. Bol im predstavený NP Slovenský raj, zoznámili sa s danou lokalitou a jej zvláštnosťami, a mohli sa dozvedieť aj o prítokoch rieky Hornád v NP. Boli im predstavené aj problémy, ktoré akoby rieka Hornád so sebou prináša svojím putovaním cez obce a s ktorými sa Správa NP Slovenský raj musí vysporiadať.

Ďalej sa žiaci presunuli do vzácnej lokality Prielomu Hornádu kde si mohli s botaničkou pani RNDr. Annou Leskovjanskou zažiť a vyskúšať monitoring chráneného ponikleca slovenského. Tiež sa dozvedeli o zvláštnosti kaňonu Prielom Hornádu, ktorý rieka Hornád vo vápencových skalách vytvorila a o jeho botanickej bohatosti.

V ďalšej časti dňa si žiaci ešte vyskúšali splav úseku rieky Hornád pri Letanovskom mlyne a večer horolezectvo na Tomášovskom výhľade. Počas daného projektu sa žiaci veľmi praktickým spôsobom dozvedajú množstvo vzácnych informácii, ktoré sú spájané v súvislostiach veľmi živým spôsobom. Správa NP aktívne podporuje podobné projekty, ktoré budú prínosom pri environmentálnom vzdelávaní budúcich generácií.

Bližšie info na stránke Správy NP Slovenský raj »»

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1635250820 [7] => 1635250820 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20211026142020_pribehhornaduorez.jpg [11] => Príbeh Hornádu [12] => [13] => Správa NP Slovenský raj sa zapojila do vzdelávacieho filmového projektu, ktorý by sa mal využiť pri výučbe na školách. (npslovenskyraj.sopsr.sk) [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20211026142020_pribehhornaduorez.jpg

  Správa NP Slovenský raj sa zapojila do vzdelávacieho filmového projektu, ktorý by sa mal využiť pri výučbe na školách. (npslovenskyraj.sopsr.sk)

  V projekte ide o príbeh rieky Hornád od prameňa až po jej ústie, ktorý spoznávajú a komentujú žiaci miestnych základných škôl. Pritom sa stretávajú s rôznymi praktickými témami a problémami dnešnej doby a ktoré sa na rieku Hornád viažu.

  Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp od prameňa Hornádu až po jeho ústie do rieky Slaná v Maďarsku. V podstate každá etapa znamená jeden deň, kde sa žiaci stretávajú s rôznymi odborníkmi a venujú sa určitej téme.

  Dňa 23. septembra sa žiaci stretli s riaditeľom NP Slovenský raj, Ing. Tomášom Dražilom PhD. v lokalite Hrdlo Hornádu, kde rieka Hornád vstupuje na územie národného parku. Bol im predstavený NP Slovenský raj, zoznámili sa s danou lokalitou a jej zvláštnosťami, a mohli sa dozvedieť aj o prítokoch rieky Hornád v NP. Boli im predstavené aj problémy, ktoré akoby rieka Hornád so sebou prináša svojím putovaním cez obce a s ktorými sa Správa NP Slovenský raj musí vysporiadať.

  Ďalej sa žiaci presunuli do vzácnej lokality Prielomu Hornádu kde si mohli s botaničkou pani RNDr. Annou Leskovjanskou zažiť a vyskúšať monitoring chráneného ponikleca slovenského. Tiež sa dozvedeli o zvláštnosti kaňonu Prielom Hornádu, ktorý rieka Hornád vo vápencových skalách vytvorila a o jeho botanickej bohatosti.

  V ďalšej časti dňa si žiaci ešte vyskúšali splav úseku rieky Hornád pri Letanovskom mlyne a večer horolezectvo na Tomášovskom výhľade. Počas daného projektu sa žiaci veľmi praktickým spôsobom dozvedajú množstvo vzácnych informácii, ktoré sú spájané v súvislostiach veľmi živým spôsobom. Správa NP aktívne podporuje podobné projekty, ktoré budú prínosom pri environmentálnom vzdelávaní budúcich generácií.

  Bližšie info na stránke Správy NP Slovenský raj »»


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg