Pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj

Array
(
  [0] => pracovne-stretnutie-k-problematike-cistiarni-odpadovych-vod-a-kanalizacie-v-narodnom-parku-slovensky-raj
  [1] => Pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj
  [2] => Ministerstvo životného prostredia SR pracuje na možnostiach dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch. (minzp.sk)
  [3] => 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj. Cieľom bolo informovať o nových prístupoch pri vyhlasovaní výziev Environmentálneho fondu a vypočuť si konkrétne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú samosprávy pri budovaní tohto typu infraštruktúry.

Zástupcovia ministerstva životného prostredia oboznámili predstaviteľov regiónu Spišská Nová Ves s novelou zákona o Environmentálnom fonde, ktorá pomôže menším obciam efektívnejšie získavať financie. Prinesie aj osobitnú kategóriu na podporu obcí, ktorých katastrálne územie zasahuje do národných parkov. Pôjde prevažne o pomoc pri vytváraní ekologickej infraštruktúry, rozvojových dokumentov a štúdii, ale aj príležitostí pre turizmus, environmentálne vzdelávanie či praktickú starostlivosť o chránené územia.

Novelu zákona o Environmentálneho fondu z dielne MŽP pre skvalitnenie života obyvateľov i návštevníkov v národných parkoch prezentoval predstaviteľom regiónu štátny tajomník Michal Kiča spolu so zástupcami Envirofondu na čele s námestníkom riaditeľa Martinom Repom a riaditeľom národného parku Tomášom Dražilom.

Starostovia obcí v NP Slovenský raj alebo jeho ochrannom pásme dlhodobo poukazujú na problém v oblasti zabezpečenia čistoty vôd. Rozsah a kvalita infraštruktúry spracovania odpadových vôd je na mnohých miestach nedostatočná, čo zásadne vplýva na povrchovú a podzemnú vodu v chránených územiach. Keďže ide prevažne o malé obce, pri financovaní kanalizácie a ČOV sú odkázané na výzvy vyhlasované Envirofondom. Zástupcovia fondu avizovali zlepšenie informovanosti a samostatné semináre pre obce v národných parkoch, ktoré majú za úlohu zvýšiť kvalitu podávaných žiadostí.

Novela zákona o Environmentálnom fonde sa aktuálne nachádza v procese medzirezortného pripomienkového konania.

Bližšie info na stránke MŽP SR »»

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1632827586 [7] => 1632827586 [8] => 0 [9] => 0 [10] => - [11] => Pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj [12] => [13] => Ministerstvo životného prostredia SR pracuje na možnostiach dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch. (minzp.sk) [14] => 0 [15] => 195 [16] => ) 1
 • -
  28.09.2021

  Ministerstvo životného prostredia SR pracuje na možnostiach dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch. (minzp.sk)

  V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj. Cieľom bolo informovať o nových prístupoch pri vyhlasovaní výziev Environmentálneho fondu a vypočuť si konkrétne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú samosprávy pri budovaní tohto typu infraštruktúry.

  Zástupcovia ministerstva životného prostredia oboznámili predstaviteľov regiónu Spišská Nová Ves s novelou zákona o Environmentálnom fonde, ktorá pomôže menším obciam efektívnejšie získavať financie. Prinesie aj osobitnú kategóriu na podporu obcí, ktorých katastrálne územie zasahuje do národných parkov. Pôjde prevažne o pomoc pri vytváraní ekologickej infraštruktúry, rozvojových dokumentov a štúdii, ale aj príležitostí pre turizmus, environmentálne vzdelávanie či praktickú starostlivosť o chránené územia.

  Novelu zákona o Environmentálneho fondu z dielne MŽP pre skvalitnenie života obyvateľov i návštevníkov v národných parkoch prezentoval predstaviteľom regiónu štátny tajomník Michal Kiča spolu so zástupcami Envirofondu na čele s námestníkom riaditeľa Martinom Repom a riaditeľom národného parku Tomášom Dražilom.

  Starostovia obcí v NP Slovenský raj alebo jeho ochrannom pásme dlhodobo poukazujú na problém v oblasti zabezpečenia čistoty vôd. Rozsah a kvalita infraštruktúry spracovania odpadových vôd je na mnohých miestach nedostatočná, čo zásadne vplýva na povrchovú a podzemnú vodu v chránených územiach. Keďže ide prevažne o malé obce, pri financovaní kanalizácie a ČOV sú odkázané na výzvy vyhlasované Envirofondom. Zástupcovia fondu avizovali zlepšenie informovanosti a samostatné semináre pre obce v národných parkoch, ktoré majú za úlohu zvýšiť kvalitu podávaných žiadostí.

  Novela zákona o Environmentálnom fonde sa aktuálne nachádza v procese medzirezortného pripomienkového konania.

  Bližšie info na stránke MŽP SR »»


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg