tipicon.pngNový autobusový spoj nazvaný Letný minibus od 1. 7. 2018 vytvoril dlho očakávané prepojenie severnej a južnej časti Národného parku Slovenský raj najkratšou Kopaneckou cestou. Tento spoj doplnil už tradične posilnený víkendový letný autobus premávajúci medzi mestom Spišská Nová Ves, obcou Smižany a turistickými strediskami Čingov, Hrabušice - Podlesok a Píla

banerik.jpg

Účelom oboch spojov je umožniť návštevníkom pohodlne sa prepravovať v území Slovenského raja bez starostí o vlastné auto, čo prispieva nielen k ich vlastnému komfortu, ale aj k odľahčeniu často preplnených parkovísk v turistických strediskách a zníženiu záťaže prírodného prostredia národného parku, ktorá je s individuálnou automobilovou dopravou spojená.


LETNÝ MINIBUS

Letný minibus ako pilotný projekt pre leto 2018 vzišiel zo spolupráce Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (OOCR), krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, verejného dopravcu eurobus, a. s., a Banskobystrického samosprávneho kraja. Premáva počas víkendov a sviatkov júla a augusta z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické centrum Čingov, obce Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok a Hrabušice s turistickými strediskami Podlesok a Píla a následne po spomínanej ceste 3. triedy cez sedlo Kopanec až do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, Stratenej a Dediniek, ako aj spiatočným smerom. Spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom navyše priniesla rozšírenie tohto spoja aj o jazdy z Dediniek do obce Telgárt pod Kráľovou hoľou a späť. Turisti ubytovaní v Dedinkách a v Stratenej si môžu vďaka Letnému minibusu spraviť pekné výlety a túry napríklad do roklín Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol alebo Prielom Hornádu v severnej časti Slovenského raja s peším návratom späť, ale aj smerom na Telgárt, ku prameňu rieky Hron, známemu Telgártskemu a Chmarošskému viaduktu a ďalším atraktivitám pod Kráľovou hoľou. Hostia ubytovaní v Telgárte, resp. v Hrabušiciach sa zas môžu jednoduchšie dostať do Dobšinskej ľadovej jaskyne či do Dediniek ku priehrade Palcmanská Maša.

Okrem dopravnej funkcie Letného minibusu je tu aj prvok zážitkovosti, keďže jeho trasa v úseku Kopaneckej cesty vedie priamo „srdcom“ Slovenského raja, v tesnej blízkosti viacerých národných prírodných rezervácií s najvyšším stupňom ochrany prírody, či okolo Kopaneckých lúk, ktoré patria počtom druhov vyšších rastlín k najbohatším v Európe.

Cenník cestovného Letným minibusom sa odvíja od štandardných taríf dopravcu eurobus, a. s., s výnimkou držiteľov turistickej karty Slovenský raj & Spiš, ktorí majú možnosť sa na základe karty prepravovať Letným minibusom úplne ZDARMA. Turistickú kartu Slovenský raj & Spiš bezplatne získavajú všetci hostia ubytovaní u partnerských ubytovateľov aspoň na dve noci. Kompletný zoznam partnerských ubytovacích zariadení i zľavnených služieb pre držiteľov karty je možné nájsť na webovej stránke OOCR: www.vraji.sk/tursiticka-karta/.

Časy odchodov Letného minibusu sú nastavené tak, aby nekolidoval s grafikonmi iných spojov premávajúcich v území. Minibus v meste Spišská Nová Ves navyše nadväzuje na vlakové spoje zo smeru Košice a Bratislava. Nakoľko priame verejné dopravné spojenie do Hrabušíc a Dobšinskej Ľadovej Jaskyne i napriek veľkému dopytu doposiaľ neexistovalo, pevne veríme, že turisti možnosť prepravy Letným Minibusom uvítajú a budú ho využívať v čo najväčšej miere.

Cestovný poriadok Letného minibusu (linka 810203):

Cestovný poriadok - s doplnením platným od 11.8.2018 (pdf) » »

Cestovný poriadok linky 810203 Spišská Nová Ves - Smižany - Čingov - Spišské Tomášovce - Letanovce - Spišský Štvrtok - Hrabušice - Vernár, Kopanec sedlo - Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Telgárt - Stratená - Dobšiná, Dobšinský kopec - Dedinky - Mlynky (pdf) »

 

LETNÝ BUS

Letný bus, resp. autobusové spojenie v smere Spišská Nová Ves - Smižany - Letanovce - Spišský Štvrtok - Hrabušice - Vydrník - Betlanovce - Hrabušice, píla a späť (linka 810438) je k dispozícii už od apríla 2017. Posilnená verejná autobusová doprava počas leta je finančne podporená Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Cestovný poriadok linky 810438 s pridanými letnými spojmi:

Cestovný poriadok linky 810438 Spišská Nová Ves - Smižany - Letanovce - Spišský Štvrtok - Hrabušice - Vydrník - Betlanovce - Hrabušice, píla a späť, platný od 28. 4. 2018 (pdf) »

Cestovný poriadok linky 810435 upravenej v nadväznosti na zmeny linky 810438:

Cestovný poriadok linky 810435 Spišská Nová Ves - Čingov - Spišské Tomášovce - Spišská Nová Ves, platný od 28. 4. 2018 (pdf) »


Prajeme príjemné cestovanie a pobyt na Spiši a v Slovenskom raji.

Bližšie informácie: riaditel@raj-spis.sk

OOCR Slovenský raj & Spiš
www.spis-region.sk, www.vraji.sk

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg spis_logo.jpg logo-kocr.png logo_new2[1].jpg