Ubytovanie
rezervácia

Výstraha

Dnes sa na celom našom území očakávajú búrky, miestami intenzívne. Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Na modrom TZCH Tiesňavy je poškodený (zlomený) drevený rebrík, odporúčame zvýšiť opatrnosť. Na červenom TZCH v úseku Dedinky – Stratenská píla sú z dôvodu poškodenia (ukončenia životnosti) nepriechodné drevené rebríky – neodporúčame prechod chodníkom.
 
Výstraha platí do 2020-07-03 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

 

rop.png   eu.png   sk.png

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Názov projektu: Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj 

Kód projektu: 22130220020

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Hranovnica, Letanovce, Mlynky, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník, Spišská Nová Ves, Hnilec, Smižany

Číslo výzvy: ROP-3.2b-2010/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – 3.2b neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Celkové oprávnené výdavky (zazmluvnené): 244 832,57 EUR

Celkové oprávnené výdavky (čerpané): 238 758,79 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 95 %

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %
(z toho polovica partner projektu združenie Mikroregión Slovenský raj - Sever)

Stav realizácie projektu: Riadne ukončený k 3. 9. 2015

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie kultúrneho potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Špecifické ciele:

 • posilnenie partnerstva medzi aktérmi,
 • zadefinovanie rámcov a výkonu marketingu územia,
 • ucelené a koordinované propagovanie regiónu,
 • zabezpečenie efektívneho využitia finančných prostriedkov pri realizácii projektu prostredníctvom relevantných procesov verejného obstarávania.

Aktivity projektu:

 • Vypracovanie Marketingovej stratégie pre destináciu Slovenský raj
 • Vypracovanie a tlač image prospektu Národný park Slovenský raj s predstavením jeho prírodných atraktivít – 200 000 ks, 6 jazykov (SK, EN, DE, HU, PL, RU)
 • Vypracovanie a tlač katalógu Aktivity a služby v Mikroregióne Slovenský raj – stravovacie a ubytovacie služby, produkty a aktivity – 100 000 ks, 6 jazykov
 • Vypracovanie a tlač populárnou formou spracovaných pravidiel pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj – 115 000 ks, 6 jazykov
 • Výroba propagačného filmu o Slovenskom raji – 40 min., 6 jazykov
 • Zorganizovanie dvoch 3-dňových workshopov (zimný a letný) pre touroperátorov, spojených s konferenciou, infocestou a sprievodným programom
 • Aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj a upgrade informačného systému (www.slovenskyraj.eu)

Informačná tabuľa projektu »

Obchodná verejná súťaž 
Vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj

Vyhlásenie súťaže »
Vyhodnotenie súťaže »
Tlačová správa 13. 2. 2014

Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj
Marketingová stratégia »

Image prospekt Národný park Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Katalóg Aktivity a služby v Mikroregióne Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Pravidlá pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj
Mutácia SK - PL - EN »
Mutácia DE - RU - HU »

Propagačný film o Slovenskom raji
Ukážka z filmu »

Workshop "Zima v Slovenskom raji" (23. - 25. 1. 2014)
Tlačová správa 22. 1. 2014 program konferencie + program workshopu »
Tlačová správa 5. 2. 2014 foto príloha »

Workshop "Leto v Slovenskom raji" (12. - 14. 6. 2014)
Tlačová správa 10. 6. 2014 program konferencie program workshopu »
Tlačová správa 10. 7. 2014 + foto príloha »

 

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg