CHNicon.jpgNáučné chodníky umožňujú návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty územia aj bez sprievodcu znalého miestnych pomerov. V Národnom parku Slovenský raj a jeho ochrannom pásme bolo doposiaľ vybudovaných 13 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou takmer 89 km.

Náročnosť terénu

narocnost-1.png    nenáročný
narocnost-2.png    stredne náročný
narocnost-3.png    náročný

INTERAKTÍVNA MAPA »

Prielom Hornádu

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
16 19 22 km 136 m 7:00

Trasa: Hrdlo Hornádu - Letanovský mlyn - Lesnica - Čingov - Ďurkovec - Tomášovský výhľad - Trstený potok - Hrdlo Hornádu
Téma: orientácia, fauna a flóra, les, geomorfológia, vodné toky, história, paleontologické a archeologické lokality, roklina

Náučný chodník Smižianska Maša - Čingov (predtým Náučný chodník Mládeže)

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
9 9  5 km 80 m 2:00

Trasa: Maša - Hradisko - Čingov - Pod Sovou skalou - Zelená lávka - Smižianska Maša
Téma: orientácia, geológia, archeológia, lúka, les, voda, vtáctvo

Kyseľ - ferrata Horskej záchrannej služby

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-3.png 10 1 1,9 km 174 m 2:00

Trasa: Kyseľ, ústie - Barikádový vodopád - Kaplnkový vodopád - Vodopád v Temnici - Obrovský vodopád - Karolínyho vodopád - Kyseľ, rázcestie
Téma: orientácia, roklina, fauna, flóra
Náučný chodník - ferrata je prístupná iba v období 15. jún - 31. október. Ferrata je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor. Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set. Ferrata je spoplatnená.
Viac informácií tu »

Slovenský raj - juh

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
8 15 9,7 km 368 m 3:00

Trasa: Dedinky, Náučný areál pri Ekocentre - Biele Vody - Zejmarská roklina - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dedinky
Téma:
orientácia, roklina, planina, dolina, krasové javy, mokrade, fauna, flóra, vodná nádrž

Mokrade Hnilca

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
8 10 0,5 km 15 m 0:15

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa parkovisko - železničná stanica
Téma:
orientácia, mokrade, flóra a fauna vodných tokov

Občasný prameň - Havrania skala

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
7 7 2,5 km 300 m 1:00

Trasa: Veľké Zajfy - Občasný prameň - Havrania skala
Téma:
orientácia, lesné dreviny, výroba dreveného uhlia, flóra, fauna, Dionýz Štúr

Dobšinská ľadová jaskyňa

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
6 6 0,47 km 130 m 0:45

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa parkovisko - Vilmoš plac - Dobšinská ľadová jaskyňa
Téma: orientácia, prírodné a kultúrno-historické hodnoty jaskyne a okolia

Stratenský kaňon

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-0a.png narocnost-1a.png
9 10 1,5 km 15 m 0:30

Trasa: Stratenský kaňon
Téma: orientácia, geológia, vznik roklín, jaskyne, flóra a fauna, história

Vernár – Kráľova hoľa

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png 9 10 13 km 1 170 m 5:30

Trasa: Vernár - Predná hoľa - Kráľova hoľa
Téma: orientácia, flóra, fauna, pastva, geológia, rezervácia, história, poľovníctvo

Dobšinská Maša

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 7 7 2,7 km 120 m 1:30

Trasa: Dobšinská Maša - Dobšinský kopec - Dobšinská Maša
Téma: orientácia, lesníctvo, poľovníctvo, ochrana prírody, vodná nádrž

Banícky náučný chodník

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
8 8 r-dot.png 17,3 km
b-dot.png 4,1 km  
y-dot.png 2 km    
r-dot.png 600 m
b-dot.png 250 m
y-dot.png 270 m
r-dot.png 5:00
b-dot.png 1:40
y-dot.png 0:50

Trasa: Medvedia dolka - Novoveská Huta, námestie - Kráľov prameň - Pod Zlomom, rázcestie
- ďalej na výber 3 trasy
b-dot.png Malý Muráň, vyhliadka - Vojtechova samota - pokračovanie po červenej
y-dot.png Banské pole Bartolomej - Leithaus - pokračovanie po červenej
r-dot.png Banské pole Peter a Pavol - Vojtechova samota - Rybníky - Leithaus - Lúka pod Ilonkiným prameňom - Novoveská Huta, námestie - Medvedia dolka
Téma: orientácia, banícka a hutnícka história Novoveskej Huty (mestská časť Spišskej Novej Vsi), osídlenie, príroda
Viac informácií tu (PDF) »

Stopy baníckej slávy v Mlynkách

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 2 2 1 km 20 m 0:20 - 0:30

Trasa: Mlynky (odbočka do Havrania Dolina) - Havrania Dolina
Téma: orientácia, banícka história obce Mlynky - banícka zvonička a torzo šachty a ťažnej veže Leopold

 

Lesnícky náučný chodník 

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 8 0 2,6 km 150 m 1:30

Trasa: Novoveská Huta - Sosnova polianka - Medvedia dolka - Novoveská Huta
Téma: orientácia, les, lesníctvo

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg