Výstraha:

Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, technické zariadenia v tiesňavách sú namrznuté, zvýšte opatrnosť, šmýka sa! Odporúčame používať turistické paličky a mačky. Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH.
 
Výstraha platí do 2022-01-20 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

Pstruhové a kaprové revíry
Povolenia: denné, týždenné a sezónne
Info: www.mosrzsnv.sk, www.srzrada.sk


Predajcovia povolení na rybolov:

Mestský úrad 
Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves
www.spisskanovaves.eu/chcem-vybavit/obcan/rybarsky-listok

Rybárska predajňa Heron
J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
www.rybarov-svet.sk

Turistická ubytovňa Ihla
Čingov, 052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 905 341 770

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg