vodne-sporty.jpg

LETNÉ KÚPALISKO SUMMER SWIMMING POOL 

Za Hornádom 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel .: +421 53 416 63 53

www.stez.sk/letne-kupalisko/

plavaren@stez.sk

 

The area of ​​the summer swimming pool consists of a 50-meter pool with a water depth of 180 cm, two non-swimming pools and one children's pool with water temperature of 26 ° C, which are open to the general public in the summer months. In addition to the swimming pools, there is a children's water slide, two beach playgrounds, an area of ​​inflatable waterslides, animation programs, changing rooms, buffets and a restaurant, which is a part of Hotel Preveza **.

 

INDOOR SWIMMING POOL
Za Hornádom 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 416 63 53
www.stez.sk/kryta-plavaren/
plavaren@stez.sk

K dispozícii je 25-metrový bazén s hĺbkou vody od 120 cm do 380 cm  s možnosťou využívania skokanského mostíka. V celoročnej prevádzke je aj detský neplavecký bazén s hĺbkou vody od 60 cm do 80 cm. Teplota vody v bazénoch je 24 - 26 °C. Plávania chtiví návštevníci môžu využiť možnosť ranného plávania. Priamo v plavárni sa nachádza aj parná sauna. V budove krytej plavárne  je tiež možnosť využiť služby fínskej sauny, masážneho centra alebo relaxovať s pomocou masážnych stolov Ceragem.

There is a 25-meter pool with water depth of 120 cm to 380 cm with a springboard. There is also a children's non-swimming pool with water depth from 60 cm to 80 cm. The water temperature in the pools is 24 - 26 ° C. Swimming enthusiaists can use the possibility of a morning swim. There is also a steam bath directly in the swimming pool. In the indoor swimming pool building you can also visit Finnish sauna, massage center or relax on of Ceragem massage tables.

 

PALCMANSKÁ MAŠA
Palcmanská Maša, 049 73 Dedinky

www.dedinky.eu

Kúpanie a plávanie vo voľnej prírode je v Slovenskom raji možné vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v čistej, ale studenej vode.

Swimming in the nature of Slovak Paradise is possible in Palcmanská Maša water reservoir in clean, but cold water.

 

 

SPLAV HORNÁDU
Hrabušice, Mýto - most
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 20 10
npslovenskyraj.sopsr.sk/splavovanie-prielomu-hornadu-v-np-slovensky-raj/
slovraj@sopsr.sk

Od leta 2016 je pre verejnosť sprístupnené atraktívne splavovanie rieky Hornád v Slovenskom raji v úseku najdlhšieho riečneho kaňonu na Slovensku - Prielomu Hornádu. 

Since the summer of 2016, the attractive rafting of the Hornád River in the Slovak Paradise in the section of the longest river canyon in Slovakia - the Hornád Gorge - has been opened to the public. 

Vodáci sa môžu tešiť na 11,75 km dlhú vodnú cestu v jednej z najatraktívnejších častí národného parku. Rieka Hornád sa tu prediera dnom hlbokého kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinársky na Slovensku, no ani v okolitých krajinách. Nezabudnuteľný zážitok z plavby územím v najvyššom stupni ochrany prírody je zaručený. Splavovanie je možné od 1. 5. - do 31. 10. podľa aktuálneho stavu hladiny vody.

Boaters can look forward to an 11.75 km long waterway in one of the most attractive parts of the national park. The Hornád River penetrates the bottom of a deep canyon with high steep walls and creates a section that is unique within Slovakia and other countries as well. An unforgettable experience of sailing through the area of the highest level of nature protection is guaranteed. Rafting is possible from the1 May to the 31 October, depending on the current water level.

 


Informácie o aktuálnom stave vody v rieke Hornád:
www.shmu.sk
Bathing and swimming in the wild

Palcmanská Maša

Bathing and swimming in the wild is possible in the Slovak Paradise in the Palcmanská Maša lake, in clean, but cold water.

Contact
Palcmanská Maša
049 73 Dedinky
www.dedinky.sk

 

 

Boating and water sports

Palcmanská Maša

Boating, non-powered and with electric motor (excluding speed boats), is allowed in the national park territory on the Palcmanská Maša lake. The lake area is also suitable for water sports such as diving.

Contact
Palcmanská Maša
049 73 Dedinky
www.dedinky.sk