Výstraha:

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH. Ferata Kyseľ je do 15.6.2022 sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2022-05-27 00:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

Povolenie na let s dronom

Array
(
  [0] => povolenie-na-let-s-dronom
  [1] => Povolenie na let s dronom
  [2] => Nová aplikácia pre používateľov dronov poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv. (sopsr.sk)
  [3] => 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v priebehu roku 2021 začala spolupracovať s Občianskym združením Mám Dron, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

Občianske združenie vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľov dronov, ktorá je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v Občianskom združení Mám Dron. Aplikácia, dostupná na stiahnutie na stránke https://mamdron.sk/, poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv.

Aplikácia obsahuje aj údaje o chránených územiach, ktoré poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Cieľom je informovať o lokalitách, kde je z pohľadu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obmedzený let s lietadlom (vrátane drona) alebo lietajúcim zariadením, t. j. vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody na let s takýmto zariadením.

Zodpovedný prístup pri príprave pred letom s dronom zaručuje jednak bezpečnosť vzdušného priestoru – vo vzťahu ku kolíziám s inými lietajúcimi zariadeniami, ale zabezpečí sa tým aj zodpovedný prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je viditeľné, či plánovaná trasa je v blízkosti chráneného územia, kde je let takýmto zariadením obmedzený.

Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov, vrátane chránených, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia. Rešpektovanie obmedzení v lietaní dronmi v chránených územiach je práve s cieľom ochrany týchto druhov.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zníži počet porušení legislatívy na úseku ochrany prírody a užívateľom dronov sa sprehľadní bezpečný letový priestor.

Pri letoch dronov sa môže stať, že bude potrebný aj iný súhlas prípadne výnimka zo zakázaných činností na niektoré činnosti, súvisiace s letmi v chránených územiach. Napr. od 2. stupňa ochrany vyššie je zakázaný vjazd motorových vozidiel mimo verejné komunikácie, od 3. stupňa ochrany vyššie je zakázaný pohyb osôb mimo vyznačené turistické a náučné chodníky, v 5. stupni ochrany je zakázané rušiť pokoj a ticho a pod. Výnimky zo zakázaných činnosti môže povoliť Okresný úrad v sídle kraja. V takomto prípade je potrebné žiadosť podať priamo na tento príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ako kompetenčne vyšší orgán ochrany prírody vydá spolu s prípadnou výnimkou aj súhlas na let s dronom.

Vydanie súhlasu na let s dronom nie je samozrejmé. Súhlas sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch a ak to neohrozí predmety ochrany v danom chránenom území.

Žiadateľovi sa odporúča, aby sa ešte pred podaním žiadosti na okresný úrad skontaktoval s príslušnou Správou dotknutého chráneného územia (mapa pôsobnosti a aj kontakty sú na stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=112), kde by predstavil svoj zámer a kde by sa vopred dozvedel, či je v danej lokalite vôbec možné uvažovať s použitím drona a za akých podmienok. Žiadateľ by sa tak dozvedel, čo môže očakávať v konaní o vydaní súhlasu a toto konanie by sa v odôvodnených prípadoch výrazne urýchlilo.

Viac informácií »»

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1639645915 [7] => 1639645915 [8] => 0 [9] => 0 [10] => - [11] => Povolenie na let s dronom [12] => [13] => Nová aplikácia pre používateľov dronov poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv. (sopsr.sk) [14] => 0 [15] => 195 [16] => ) 1
 • -
  16.12.2021

  Nová aplikácia pre používateľov dronov poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv. (sopsr.sk)

  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v priebehu roku 2021 začala spolupracovať s Občianskym združením Mám Dron, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

  Občianske združenie vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľov dronov, ktorá je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v Občianskom združení Mám Dron. Aplikácia, dostupná na stiahnutie na stránke https://mamdron.sk/, poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv.

  Aplikácia obsahuje aj údaje o chránených územiach, ktoré poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Cieľom je informovať o lokalitách, kde je z pohľadu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obmedzený let s lietadlom (vrátane drona) alebo lietajúcim zariadením, t. j. vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany prírody na let s takýmto zariadením.

  Zodpovedný prístup pri príprave pred letom s dronom zaručuje jednak bezpečnosť vzdušného priestoru – vo vzťahu ku kolíziám s inými lietajúcimi zariadeniami, ale zabezpečí sa tým aj zodpovedný prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je viditeľné, či plánovaná trasa je v blízkosti chráneného územia, kde je let takýmto zariadením obmedzený.

  Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov, vrátane chránených, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia. Rešpektovanie obmedzení v lietaní dronmi v chránených územiach je práve s cieľom ochrany týchto druhov.

  Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zníži počet porušení legislatívy na úseku ochrany prírody a užívateľom dronov sa sprehľadní bezpečný letový priestor.

  Pri letoch dronov sa môže stať, že bude potrebný aj iný súhlas prípadne výnimka zo zakázaných činností na niektoré činnosti, súvisiace s letmi v chránených územiach. Napr. od 2. stupňa ochrany vyššie je zakázaný vjazd motorových vozidiel mimo verejné komunikácie, od 3. stupňa ochrany vyššie je zakázaný pohyb osôb mimo vyznačené turistické a náučné chodníky, v 5. stupni ochrany je zakázané rušiť pokoj a ticho a pod. Výnimky zo zakázaných činnosti môže povoliť Okresný úrad v sídle kraja. V takomto prípade je potrebné žiadosť podať priamo na tento príslušný Okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ako kompetenčne vyšší orgán ochrany prírody vydá spolu s prípadnou výnimkou aj súhlas na let s dronom.

  Vydanie súhlasu na let s dronom nie je samozrejmé. Súhlas sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch a ak to neohrozí predmety ochrany v danom chránenom území.

  Žiadateľovi sa odporúča, aby sa ešte pred podaním žiadosti na okresný úrad skontaktoval s príslušnou Správou dotknutého chráneného územia (mapa pôsobnosti a aj kontakty sú na stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=112), kde by predstavil svoj zámer a kde by sa vopred dozvedel, či je v danej lokalite vôbec možné uvažovať s použitím drona a za akých podmienok. Žiadateľ by sa tak dozvedel, čo môže očakávať v konaní o vydaní súhlasu a toto konanie by sa v odôvodnených prípadoch výrazne urýchlilo.

  Viac informácií »»


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg