Rok 2022

VYBUDOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V NP SLOVENSKÝ RAJ

Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever získalo vo výzve Košického samosprávneho kraja Terra Incognita nenávratnú finančnú dotáciu 170 000 € pre projekt vybudovania cyklistických odpočívadiel a nabíjacích staníc v oblasti Slovenského raja.

Vyhlásenie výsledkov: 3. 2. 2022
Termín realizácie projektu: 2022 - 2023

Projekt reflektuje aktuálny trend a zvýšený záujem o rozvoj cykloturistiky na území Slovenska.  Jeho cieľom je skvalitniť vybavenosť cyklotrás, a tým skvalitniť ekologickú dopravu na turistickej trase spájajúcej jednotlivé lokality Slovenského raja. Realizáciou projektu sa vytvorí 8 odpočívadiel a 3 samostatne stojace elektronabíjacie stanice v blízkosti cyklochodníkov, aj nového cyklochodníka smerujúceho z mesta Spišská Nová Ves - Smižany - Spišské Tomášovce - Letanovce - Hrabušice Podlesok. V rozvojových projektoch je do budúcna naplánované prepojenie cyklochodníka (časť Hrabušice-Podlesok) s Vysokými Tatrami.

Medzi zapojené obce patria Arnutovce, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Dedinky, Mlynky, Stratená a Spišská Nová Ves. 

Bližšie informácie »» TERRA INCOGNITA

KSK-KRT-TI

 

Rok 2013

INTEGROVANÁ PROPAGÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU A PONUKY AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MIKROREGIÓNU SLOVENSKÝ RAJ

Regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Obce: Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Hranovnica, Letanovce, Mlynky, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník, Spišská Nová Ves, Smižany

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencie schopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie kultúrneho potenciálu a zintezívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

- organizácia workshopov pre touroperátorov - Slovenský raj (Workshop Leto v Slovenskom raji, Workshop Zima v Slovenskom raji, konferencie, infocesty, prehliadky mesta, ...)

- vytvorenie a aktualizácia web stránky, upgrade informačného systému - Slovenský raj

- vypracovanie a tlač propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji

- vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31. 1. 2015
Udžateľnosť projektu - výstupov: min. po dobu 5 rokov (2020)


vlajka EÚ        regionálny operačný program              

 

    


Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg