Ubytovanie
rezervácia

Výstraha:

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH, zvýšte opatrnosť.
 
Výstraha platí do 2021-10-28 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

Združenie obcí
Mikroregión Slovenský raj - Sever

Adresa sídla: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, Slovensko    mikroregion SR.jpg

IČO: 35555386
DIČ: 2021875174

Tel.: +421 53 324 95 12, +421 917 800 133
E-mail: info@slovenskyraj.eu
Web: www.slovenskyraj.eu

Predseda: PaedDr. Jana Skokanová

Priority združenia

  • rozvoj podnikania a podpora aktivít v cestovnom ruchu
  • zlepšovanie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok
  • podpora zaradeniu územia Národného parku Slovenský raj do PAN PARKS a ochrana životného a prírodného prostredia
  • oživenie kultúrnych aktivít a tradičných remesiel
  • vytvorenie podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov

Cieľ

Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie kultúrneho potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Špecifické ciele

  • posilnenie partnerstva medzi aktérmi
  • zadefinovanie rámcov a výkonu marketingu územia
  • ucelené a koordinované propagovanie regiónu

Členovia združenia

snv.png
Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
www.spisskanovaves.eu
snv.png
Obec ARNUTOVCE
www.obecarnutovce.sk
snv.png
Obec BETLANOVCE
www.betlanovce.sk
snv.png
Obec DEDINKY
www.dedinky.eu
snv.png
Obec HNILEC
www.hnilec.eu
snv.png
Obec HRABUŠICE
www.hrabusice.sk
snv.png
Obec HRANOVNICA
www.hranovnica.sk
snv.png
Obec LETANOVCE
www.letanovce.sk
snv.png
Obec MLYNKY
www.mlynky.sk
snv.png
Obec SMIŽANY
www.smizany.sk
snv.png
Obec SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
www.spissketomasovce.sk
snv.png
Obec STRATENÁ
www.obecstratena.sk
snv.png
Obec VERNÁR
www.vernar.sk
snv.png
Obec VYDRNÍK
www.vydrnik.sk
 
snv.png
Správa Národného parku
Slovenský raj
www.npslovenskyraj.sopsr.sk
snv.png
Horská záchranná služba
Slovenský raj
www.hzs.sk
 
Hotel Petra Garni**, Hrabušice
www.hotelpetra.sk
Ing. Radoslav Palušák
www.chalupapohoda.sk
www.chatapohoda.sk
www.cubeadventure.sk

 

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new2[1].jpg