Čingov

Sovia skala (490 m n. m.)
Severovýchodný vstup do Slovenského raja dostupný autobusom, autom, bicyklom i peši z mesta Spišská Nová Ves i obcí Smižany a Spišské Tomášovce. Čingov je najväčšie turistické stredisko Slovenského raja s celoročnými kompletnými ubytovacími a stravovacími službami. Nachádza sa tu významná archeologická lokalita Hradisko. Je východiskom pre nenáročné okruhy v smere na Košiarny briežok či cez Zelenú lávku na vyhliadku Sovia skala, prípadne opačným smerom na známy Tomášovský výhľad okolo zaujímavých skalných útvarov Ihla a Kazateľnica. Náročnejšie trasy vedú cez Partizánsku lávku do Prielomu Hornádu, ktorý sa dá prejsť celý až k Hrdlu Hornádu na Podlesku (Hrabušice), alebo je možné odbočiť do doliny Tomášovská Belá, na Kláštorisko, k Tomášovskému výhľadu alebo do Kláštorskej rokliny.

icon-14.png icon-6.png icon-15.png icon-7.png icon-8.png icon-16.png icon-17.png icon-18.png icon-19.png icon-4.png icon-1.png icon-20.png icon-21.png icon-22.png icon-11.png

Košiarny briežok

Košiarny briežok (528 m n. m.)
Prímestské rekreačné chatárske zázemie mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany ležiace v ochrannom pásme národného parku. Dostupné autom v smere od Smižian alebo pešo či cyklotrasou vedúcou okolo spišskonovoveského športového letiska a pokračujúcou cez Bikšovu lúku a Lesnicu až na Čingov.

icon-6.png icon-7.png icon-8.png icon-4.png icon-1.png icon-23.png icon-25.png

 

Letanovský mlyn

Letanovský mlyn (513 m n. m.)
Lúčne zátišie na sútoku Trsteného potoka s riekou Hornád, na ktorom sú viditeľné pozostatky starého vodného mlyna. Hornád tu premosťuje zrekonštruovaná napodobnenina kamenného kartuziánskeho mosta, ktorým viedla kedysi cesta na Kláštorisko. Najbližší prístup z Letanoviec pešo. Letanovský mlyn je východiskovým bodom do Prielomu Hornádu, ktorý rozdeľuje na dve časti.

icon-7.png icon-8.png icon-1.png icon-24.png icon-25.png

 

 

 

Podlesok

Podlesok (550 m n. m.)
Turistické centrum s celoročnou prevádzkou, dostupné z obce Hrabušice (železničná stanica Vydrník), s koncentráciou kompletných služieb pre návštevníkov. Je východiskom pre túry do centrálnej a severozápadnej časti Slovenského raja: predovšetkým do Prielomu Hornádu a do rokliny Suchá Belá alebo Glackou cestou na Geravy a juh Slovenského raja; či popri Veľkej Bielej vode cez Pílu pri Hrabušiciach do rokliny Piecky, Veľký Sokol alebo k tajchu Blajzloch.

icon-14.png icon-6.png icon-15.png icon-8.png icon-16.png icon-26.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png icon-27.png icon-24.png icon-28.png icon-29.png icon-23.png icon-30.pngicon-20.png

 

Kláštorisko

Klaštorisko (770 m n. m.)
Rozľahlá planina nazývaná aj Skala útočišťa. Významná križovatka turistických chodníkov a jediné turistické stredisko ležiace vo vnútri Slovenského raja. Ponúka stravovanie a ubytovanie v chatkách turistickej kategórie počas hlavnej sezóny. Možnosť prehliadky areálu rekonštruovaného kartuziánskeho kláštora zo začiatku 14. storočia. Časť nálezov z archeologického prieskumu je vystavená v zrekonštruovanej mníšskej cele. Nachádza sa tu i symbolický cintorín – exteriérová galéria drevených umeleckých diel mladých autorov zo Spiša pripomínajúca vyhasnuté životy tých, ktorých púť sa skončila práve v Slovenskom raji, a tiež osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj a fungovanie národneho parku.

icon-8.png icon-7.png icon-31.png icon-1.png icon-4.png icon-20.png

Píla

(581 m n. m.)
Osada, miestna časť obce Hrabušice, v doline Veľká Biela voda pri ústí tiesňavy Piecky. Dostupná bicyklom, autom či autobusom z Hrabušíc po Kopaneckej ceste.

icon-6.png icon-15.png icon-8.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png

 

Mlynky

Mlynky.jpg (745 m n. m.)
Obec vytvorená spojením pôvodných baníckych osád Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec a Sykavka, ležiacich v údolí rieky Hnilec. Dnes najvýznamnejšie stredisko zimných športov v Slovenskom raji. V miestnej časti Biele Vody je nástup do Zejmarskej rokliny.

icon-6.png icon-15.png icon-32.png icon-8.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png icon-30.png icon-2.png icon-25.png icon-33.png icon-20.png icon-34.png

Dedinky

Dedinky (795 m n. m.)
Obec pod južnými svahmi planiny Geravy na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša. Je východiskom túr do južnej časti Slovenského raja.

 

icon-6.png icon-15.png icon-32.png icon-8.png icon-16.png icon-26.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png icon-27.png icon-11.png icon-10.png icon-37.png icon-30.png icon-33.png icon-38.png

Stratená

Stratena (791 m n. m.)
Horská obec Stratená je východiskom do Stratenského kaňonu, k Občasnému prameňu a na Havraniu skalu alebo do doliny Tiesňavy.

icon-6.png icon-15.png icon-32.png icon-8.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png icon-24.png icon-11.png

 

Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Dobšinská Ľadová Jaskyňa (850 m n. m.)
Osada, miestna časť obce Stratená. Východisko k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Nachádzajú sa tu náučné chodníky o jaskyni a o mokradiach Hnilca.

icon-14.png icon-6.png icon-15.png icon-32.png icon-39.png icon-8.png icon-7.png icon-1.png icon-4.png icon-27.png icon-2.png icon-40.png icon-20.png

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg