V Slovenskom raji zlepšili stav biotopov

Array
(
  [0] => v-slovenskom-raji-zlepsili-stav-biotopov
  [1] => V Slovenskom raji zlepšili stav biotopov
  [2] => V národnom parku Slovenský raj vďaka rozsiahlym opatreniam za posledný rok zlepšili stav biotopov NATURA 2000 a posilnili biodiverzitu na celkovej ploche viac ako 1600 hektárov. A to vďaka projektu, ktorého výsledky spoločne bilancovala viac ako stovka ochranárov a lesníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. (snv.sk)
  [3] => 

 

Od 1. apríla 2022 spravuje Správa NP Slovenský raj prevažnú časť pozemkov v národnom parku. To jej umožnilo zapojiť sa do projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia a realizovať mnohé opatrenia na zlepšenie biodiverzity a stavu prírody národného parku.

Národný park Slovenský raj je verejnosti známy predovšetkým svojimi roklinami s vodopádmi, ktoré návštevníci prekonávajú pomocou rebríkov a stúpačiek. Málokto vie, že národný park sa pýši aj svetovým rekordom v počte rastlín – na ploche 0,25 m2 tu odborníci zrátali až 54 druhov vyšších rastlín. Napriek tomu sú niektoré časti parku pre intenzívne využívanie človekom v minulosti od autentickej prírody vzdialené. Napraviť to má projekt na zlepšenie stavu ohrozených biotopov a druhov živočíchov v území Natura 2000.

Opatrenia sa realizovali väčšinou v lesoch. Prírode blízke hospodárenie, ktoré je určené pre lesy v národných parkoch, sa modifikovalo o metódy na zlepšenie stavu lesných biotopov. Výsadbou sa podporilo zastúpenie deficitných druhov drevín, najmä jedle. Výchovnými zásahmi v mladinách sa zase zvýšil podiel vzácnych listnatých drevín ako je jaseň, brest, javory, čo v Slovenskom raji raritný dub. Zároveň sa začal proces obnovy človekom ovplyvnenej štruktúry lesa smerom k prírodnému lesu.

Revitalizácie sa dočkalo až šesť rôznych typov lúčnych spoločenstiev – od teplomilných porastov, cez bežné mezofytné lúky až po vlhkomilné lúky a slatinné rašeliniská. Tieto lúky sú maloplošné a väčšinou výrazne vzdialené od sídel, tak v posledných desaťročiach o ne človek stratil záujem a prestal ich využívať. Postupne zarástli náletovými drevinami a ich biodiverzita sa výrazne znížila. Teraz sa ich podarilo obnoviť do pôvodného stavu.

Prvýkrát v Slovenskom raji sa v masovejšom meradle bagrom vytvorili malé vodné plochy, pripomínajúce prirodzené mláky. Takmer okamžite sa do nich začal vracať život v podobe drobnej žaby – kunky žltobruchej. Tieto novovytvorené vodné biotopy budú slúžiť v budúcnosti aj mlokom.

Za jeden rok sa v národnom parku podarilo zlepšiť stav biotopov Natura 2000 a posilniť biodiverzitu na výmere 1 606,35 ha, čo je viac ako 8% výmery parku. V týchto dňoch sa stretli odborníci aby bilancovali a zhodnotili vykonané opatrenia na prospech ochrany prírody národného parku. Viac ako stovka prítomných účastníkov na záverečnej konferencii projektu sa oboznámila s výsledkami obnov biotopov a ukážkami realizovaných opatrení priamo v teréne.

Viac informácií v reportáži TV Reduta »»


Konferencia - Správa NP Slovenský raj

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1700464898 [7] => 1700465450 [8] => 0 [9] => 0 [10] => - [11] => V Slovenskom raji zlepšili stav biotopov [12] => [13] => V národnom parku Slovenský raj vďaka rozsiahlym opatreniam za posledný rok zlepšili stav biotopov NATURA 2000 a posilnili biodiverzitu na celkovej ploche viac ako 1600 hektárov. A to vďaka projektu, ktorého výsledky spoločne bilancovala viac ako stovka oc [14] => 0 [15] => 195 [16] => ) 1
 • -
  20.11.2023

  V národnom parku Slovenský raj vďaka rozsiahlym opatreniam za posledný rok zlepšili stav biotopov NATURA 2000 a posilnili biodiverzitu na celkovej ploche viac ako 1600 hektárov. A to vďaka projektu, ktorého výsledky spoločne bilancovala viac ako stovka ochranárov a lesníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. (snv.sk)

   

  Od 1. apríla 2022 spravuje Správa NP Slovenský raj prevažnú časť pozemkov v národnom parku. To jej umožnilo zapojiť sa do projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia a realizovať mnohé opatrenia na zlepšenie biodiverzity a stavu prírody národného parku.

  Národný park Slovenský raj je verejnosti známy predovšetkým svojimi roklinami s vodopádmi, ktoré návštevníci prekonávajú pomocou rebríkov a stúpačiek. Málokto vie, že národný park sa pýši aj svetovým rekordom v počte rastlín – na ploche 0,25 m2 tu odborníci zrátali až 54 druhov vyšších rastlín. Napriek tomu sú niektoré časti parku pre intenzívne využívanie človekom v minulosti od autentickej prírody vzdialené. Napraviť to má projekt na zlepšenie stavu ohrozených biotopov a druhov živočíchov v území Natura 2000.

  Opatrenia sa realizovali väčšinou v lesoch. Prírode blízke hospodárenie, ktoré je určené pre lesy v národných parkoch, sa modifikovalo o metódy na zlepšenie stavu lesných biotopov. Výsadbou sa podporilo zastúpenie deficitných druhov drevín, najmä jedle. Výchovnými zásahmi v mladinách sa zase zvýšil podiel vzácnych listnatých drevín ako je jaseň, brest, javory, čo v Slovenskom raji raritný dub. Zároveň sa začal proces obnovy človekom ovplyvnenej štruktúry lesa smerom k prírodnému lesu.

  Revitalizácie sa dočkalo až šesť rôznych typov lúčnych spoločenstiev – od teplomilných porastov, cez bežné mezofytné lúky až po vlhkomilné lúky a slatinné rašeliniská. Tieto lúky sú maloplošné a väčšinou výrazne vzdialené od sídel, tak v posledných desaťročiach o ne človek stratil záujem a prestal ich využívať. Postupne zarástli náletovými drevinami a ich biodiverzita sa výrazne znížila. Teraz sa ich podarilo obnoviť do pôvodného stavu.

  Prvýkrát v Slovenskom raji sa v masovejšom meradle bagrom vytvorili malé vodné plochy, pripomínajúce prirodzené mláky. Takmer okamžite sa do nich začal vracať život v podobe drobnej žaby – kunky žltobruchej. Tieto novovytvorené vodné biotopy budú slúžiť v budúcnosti aj mlokom.

  Za jeden rok sa v národnom parku podarilo zlepšiť stav biotopov Natura 2000 a posilniť biodiverzitu na výmere 1 606,35 ha, čo je viac ako 8% výmery parku. V týchto dňoch sa stretli odborníci aby bilancovali a zhodnotili vykonané opatrenia na prospech ochrany prírody národného parku. Viac ako stovka prítomných účastníkov na záverečnej konferencii projektu sa oboznámila s výsledkami obnov biotopov a ukážkami realizovaných opatrení priamo v teréne.

  Viac informácií v reportáži TV Reduta »»


  Konferencia - Správa NP Slovenský raj


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg