Obmedzenie vstupu verejnosti do lesov

Array
(
  [0] => obmedzenie-vstupu-verejnosti-do-lesov
  [1] => Obmedzenie vstupu verejnosti do lesov
  [2] => Z dôvodu dlhodobého sucha a tepla je zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. Lesníci preto obmedzili vstup verejnosti do lesov a prosia o maximálnu opatrnosť.
  [3] => 

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa Lesov mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

I. zakazuje využívanie lesov verejnosťou v období od 21. 7. 2022 do 31. 8. 2022 z dôvodu ochrany lesa pred vznikom lesných požiarov.

Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky obhospodarované Lesmi mesta Spišská Nová Ves, najmä na lokality Chránený areál Knola, Prírodná rezervácia Muráň, Viničiar a Pukanec.

Tento zákaz sa nevzťahuje na:

- vyznačené turistické chodníky a cyklotrasy
- vlastníka pozemkov vo vymedzenom území
- obhospodarovateľa lesných pozemkov vo vymedzenom území a osoby vykonávajúce ochranu lesa
- štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy
- užívateľa poľovného revíru vo vymedzenom území
- členov lesnej stráže, poľovnej stráže a stráže ochrany prírody a horskej záchrannej služby

II. ukladá Lesom mesta Spišská Nová Ves s.r.o. dotknutú časť lesa označiť oznamovacími tabuľami v miestach, kde do daného územia vchádzajú lesné cesty a iné prístupové trasy.


Nebezpečie požiaru je obrovské, naši lesníci majú a budú mať stálu pohotovosť, prosíme rešpektujte pravidlá a buďte opatrní. Za porozumenie ďakujeme.

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1658488372 [7] => 1658488372 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20220722131252_vystrahalesymesta.jpg [11] => Obmedzenie vstupu verejnosti do lesov [12] => [13] => Z dôvodu dlhodobého sucha a tepla je zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. Lesníci preto obmedzili vstup verejnosti do lesov a prosia o maximálnu opatrnosť. [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20220722131252_vystrahalesymesta.jpg

  Z dôvodu dlhodobého sucha a tepla je zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. Lesníci preto obmedzili vstup verejnosti do lesov a prosia o maximálnu opatrnosť.

  Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa Lesov mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

  I. zakazuje využívanie lesov verejnosťou v období od 21. 7. 2022 do 31. 8. 2022 z dôvodu ochrany lesa pred vznikom lesných požiarov.

  Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky obhospodarované Lesmi mesta Spišská Nová Ves, najmä na lokality Chránený areál Knola, Prírodná rezervácia Muráň, Viničiar a Pukanec.

  Tento zákaz sa nevzťahuje na:

  - vyznačené turistické chodníky a cyklotrasy
  - vlastníka pozemkov vo vymedzenom území
  - obhospodarovateľa lesných pozemkov vo vymedzenom území a osoby vykonávajúce ochranu lesa
  - štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy
  - užívateľa poľovného revíru vo vymedzenom území
  - členov lesnej stráže, poľovnej stráže a stráže ochrany prírody a horskej záchrannej služby

  II. ukladá Lesom mesta Spišská Nová Ves s.r.o. dotknutú časť lesa označiť oznamovacími tabuľami v miestach, kde do daného územia vchádzajú lesné cesty a iné prístupové trasy.


  Nebezpečie požiaru je obrovské, naši lesníci majú a budú mať stálu pohotovosť, prosíme rešpektujte pravidlá a buďte opatrní. Za porozumenie ďakujeme.


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg