Slovenský raj očami návštevníka

Array
(
  [0] => slovensky-raj-ocami-navstevnika
  [1] => Slovenský raj očami návštevníka
  [2] => Správa Národného parku Slovenský raj vyhlasuje pri príležitosti 50-tich rokov ochrany územia Slovenského raja fotosúťaž, ktorá trvá do 30. 9. 2014. Bližšie informácie v propozíciách.
  [3] => 

Správa Národného parku Slovenský raj
vyhlasuje
pri príležitosti 50-tich rokov ochrany územia Slovenského raja
fotosúťaž

„Slovenský raj očami návštevníka“

DOBA TRVANIA:
1. 7. 2014 až 30. 9. 2014

CENY:

1. miesto Víťaz získa 3-dňové bezplatné ubytovanie v terénnej stanici Správy Národného parku Slovenský raj na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša pre 4 osoby. Termín bude vybraný po dohode s usporiadateľom.
2. miesto Druhý v poradí bude mať možnosť fotografovať nesprístupnené časti národného parku s odborným doprovodom. Termín a miesto budú vybrané po dohode s usporiadateľom.
3. miesto Tretí v poradí získa obrazovú publikáciu Slovenský raj, propagačné materiály a neposkladanú turistickú mapu Slovenský raj 1 : 25 000.
Osobitná cena Fotografia s najväčším počtom kliknutí „Páči sa mi“ na Facebook profile súťaže získa obrazovú publikáciu Slovenský raj, propagačné materiály a neposkladanú turistickú mapu Slovenský raj 1 : 25 000.

 

POROTA (4-členná):

Peter Olekšák https://www.facebook.com/peter.oleksak.3?fref=ts
https://www.photoserver.eu/galerie_autor.php?autor_id=1193&filtrRazeni=1
Daniel Řeřicha https://www.facebook.com/danielrerichacz?fref=ts
https://www.danielrericha.cz/
Jozef Sádecký https://www.facebook.com/jozef.sadecky.photography?fref=ts
https://www.jozefsadecky.sk/
Števo Šmelko https://www.facebook.com/stevo.steves
https://www.ephoto.sk/uzivatel/steves/

 

PRAVIDLÁ:

 1. Konečný výber výherných fotografií vyberie porota a jedna víťazná fotografia bude vybraná na základe toho, že získa najväčší počet kliknutí „Páči sa mi“ na Facebook profile súťaže.
 2. Porota okrem výherných zároveň vyberie 10 ďalších najlepších fotografií, ktoré budú vytlačené a vystavené v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi v čase od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014. Za týmto účelom budú autori týchto fotografií kontaktovaní, aby dodali fotografie na daný účel v tlačovom rozlíšení.
 3. Každý súťažiaci môže nahrať do Facebook profilu spolu maximálne 3 fotografie, na ktoré má neobmedzené autorské práva a práva na použitie, a ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny, z ktorej účastník pochádza ani s právnymi predpismi Európskej únie alebo s osobnými právami zobrazených osôb. Fotografie je možné nahrať do 30. 9. 2014. Fotografie musia mať rozmery minimálne 900 pix dlhšej strany fotografie.
 4. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých fotografií a má teda neobmedzené práva na ich použitie. Účastník ďalej potvrdzuje, že na jeho nahraté fotografie sa nevzťahujú žiadne ďalšie nároky, obzvlášť, že všetky identifikovateľné osoby na snímkach vyjadrili svoj súhlas s hore uvedeným použitím a že týmto použitím nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva. Týmto je vyhlasovateľ fotosúťaže oslobodený od prípadných nárokov tretích strán.
 5. Účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uvedené ako meno autora.
 6. Za zverejnenie fotografií v rámci podmienok zverejnenia nebude vyplatený žiadny honorár alebo kompenzácia.
 7. Odvolanie fotografií zo súťaže môže uskutočniť účastník kedykoľvek ich vymazaním z profilu. Zároveň usporiadateľ si vyhradzuje právo odstrániť zo súťaže tie príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, sú v rozpore s právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi.
 8. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. Výhercovia v súťaži sú povinní, na požiadanie usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať, že sú vlastníkom súťažnej fotografie, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a usporiadateľ bude postupovať pri určovaní výhercov podľa poradia súťažiacich určeného hlasovaním. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba určená podľa poradia súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.
 9. Nahratím fotografií do súťaže vyjadruje účastník súhlas s podmienkami súťaže. Domáhanie sa nárokov právnou cestou je vylúčené.
 10. Fotografie budú zverejnené na Facebook profile súťaže. Ocenené (vytlačené) budú zverejnené taktiež v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi. Použitie fotografií na iný účel, aký je definovaný v Pravidlách, je možné len so súhlasom autora.
 11. Vyhodnotenie bude zverejnené na Facebook profile súťaže do 26. 10. 2014. Slávnostné odovzdanie cien s prehliadkou ocenených fotografií a 10 ďalších najlepších fotografií podľa výberu poroty sa uskutoční v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi dňa 30. 10. 2014 o 16.00 hod.

FACEBOOK PROFIL SÚŤAŽE:
www.facebook.com - Fotosúťaž „Slovenský raj očami návštevníka“
resp.
https://www.facebook.com/pages/Fotosúťaž-Slovenský-raj-očami-návštevníka/773221229375782

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE V PDF:
Propozicie.pdf

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1404172800 [7] => 1418885984 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20140728085737_slovensky-raj-ocami-navstevnika.jpg [11] => [12] => [13] => [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20140728085737_slovensky-raj-ocami-navstevnika.jpg

  Správa Národného parku Slovenský raj vyhlasuje pri príležitosti 50-tich rokov ochrany územia Slovenského raja fotosúťaž, ktorá trvá do 30. 9. 2014. Bližšie informácie v propozíciách.

  Správa Národného parku Slovenský raj
  vyhlasuje
  pri príležitosti 50-tich rokov ochrany územia Slovenského raja
  fotosúťaž

  „Slovenský raj očami návštevníka“

  DOBA TRVANIA:
  1. 7. 2014 až 30. 9. 2014

  CENY:

  1. miesto Víťaz získa 3-dňové bezplatné ubytovanie v terénnej stanici Správy Národného parku Slovenský raj na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša pre 4 osoby. Termín bude vybraný po dohode s usporiadateľom.
  2. miesto Druhý v poradí bude mať možnosť fotografovať nesprístupnené časti národného parku s odborným doprovodom. Termín a miesto budú vybrané po dohode s usporiadateľom.
  3. miesto Tretí v poradí získa obrazovú publikáciu Slovenský raj, propagačné materiály a neposkladanú turistickú mapu Slovenský raj 1 : 25 000.
  Osobitná cena Fotografia s najväčším počtom kliknutí „Páči sa mi“ na Facebook profile súťaže získa obrazovú publikáciu Slovenský raj, propagačné materiály a neposkladanú turistickú mapu Slovenský raj 1 : 25 000.

   

  POROTA (4-členná):

  Peter Olekšák https://www.facebook.com/peter.oleksak.3?fref=ts
  https://www.photoserver.eu/galerie_autor.php?autor_id=1193&filtrRazeni=1
  Daniel Řeřicha https://www.facebook.com/danielrerichacz?fref=ts
  https://www.danielrericha.cz/
  Jozef Sádecký https://www.facebook.com/jozef.sadecky.photography?fref=ts
  https://www.jozefsadecky.sk/
  Števo Šmelko https://www.facebook.com/stevo.steves
  https://www.ephoto.sk/uzivatel/steves/

   

  PRAVIDLÁ:

  1. Konečný výber výherných fotografií vyberie porota a jedna víťazná fotografia bude vybraná na základe toho, že získa najväčší počet kliknutí „Páči sa mi“ na Facebook profile súťaže.
  2. Porota okrem výherných zároveň vyberie 10 ďalších najlepších fotografií, ktoré budú vytlačené a vystavené v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi v čase od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014. Za týmto účelom budú autori týchto fotografií kontaktovaní, aby dodali fotografie na daný účel v tlačovom rozlíšení.
  3. Každý súťažiaci môže nahrať do Facebook profilu spolu maximálne 3 fotografie, na ktoré má neobmedzené autorské práva a práva na použitie, a ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny, z ktorej účastník pochádza ani s právnymi predpismi Európskej únie alebo s osobnými právami zobrazených osôb. Fotografie je možné nahrať do 30. 9. 2014. Fotografie musia mať rozmery minimálne 900 pix dlhšej strany fotografie.
  4. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých fotografií a má teda neobmedzené práva na ich použitie. Účastník ďalej potvrdzuje, že na jeho nahraté fotografie sa nevzťahujú žiadne ďalšie nároky, obzvlášť, že všetky identifikovateľné osoby na snímkach vyjadrili svoj súhlas s hore uvedeným použitím a že týmto použitím nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva. Týmto je vyhlasovateľ fotosúťaže oslobodený od prípadných nárokov tretích strán.
  5. Účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uvedené ako meno autora.
  6. Za zverejnenie fotografií v rámci podmienok zverejnenia nebude vyplatený žiadny honorár alebo kompenzácia.
  7. Odvolanie fotografií zo súťaže môže uskutočniť účastník kedykoľvek ich vymazaním z profilu. Zároveň usporiadateľ si vyhradzuje právo odstrániť zo súťaže tie príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže, sú v rozpore s právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi.
  8. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti usporiadateľom sa tento súťažiaci stáva výhercom. Výhercovia v súťaži sú povinní, na požiadanie usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať, že sú vlastníkom súťažnej fotografie, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a usporiadateľ bude postupovať pri určovaní výhercov podľa poradia súťažiacich určeného hlasovaním. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba určená podľa poradia súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.
  9. Nahratím fotografií do súťaže vyjadruje účastník súhlas s podmienkami súťaže. Domáhanie sa nárokov právnou cestou je vylúčené.
  10. Fotografie budú zverejnené na Facebook profile súťaže. Ocenené (vytlačené) budú zverejnené taktiež v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi. Použitie fotografií na iný účel, aký je definovaný v Pravidlách, je možné len so súhlasom autora.
  11. Vyhodnotenie bude zverejnené na Facebook profile súťaže do 26. 10. 2014. Slávnostné odovzdanie cien s prehliadkou ocenených fotografií a 10 ďalších najlepších fotografií podľa výberu poroty sa uskutoční v Stredisku environmentálnej výchovy na Štefánikovom námestí 5 v Spišskej Novej Vsi dňa 30. 10. 2014 o 16.00 hod.

  FACEBOOK PROFIL SÚŤAŽE:
  www.facebook.com - Fotosúťaž „Slovenský raj očami návštevníka“
  resp.
  https://www.facebook.com/pages/Fotosúťaž-Slovenský-raj-očami-návštevníka/773221229375782

  PROPOZÍCIE SÚŤAŽE V PDF:
  Propozicie.pdf


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg