Výstraha:

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH. Ferata Kyseľ je do 15.6.2022 sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2022-05-23 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

Slovenský raj sa vďaka podpore Švajčiarska stáva skutočným turistickým rajom

Array
(
  [0] => slovensky-raj-sa-vdaka-podpore-svajciarska-stava-skutocnym-turistickym-rajom
  [1] => Slovenský raj sa vďaka podpore Švajčiarska stáva skutočným turistickým rajom
  [2] => Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj a v priľahlých oblastiach.
  [3] => 

Od piatka 20. 3. 2015 do soboty 21. 3. 2015 sa budú môcť návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať v rámci projektu: „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa.

Dvojdňové podujatie otvorí v piatok o 9.30 hod. v penzióne Stefani v Smižanoch záverečná odborná konferencia spojená s workshopom a s prezentáciou projektu, ktorá bude v sobotu pokračovať návštevou Slovenského raja a nového turisticko-informačného centra a slávnostným otvorením štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier:  Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Hrabušice a Smižany.

Na podujatí sa zúčastnia zástupca kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Lajos Szabó, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, starostovia obcí, podnikatelia, vedenie NP Slovenský raj a iní hostia.
 
V rámci projektu bola v roku 2012 založená pobočka Oblastnej organizácie cestovného ruchu v NP Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu tvoreného 11 obcami subregiónu Slovenský raj.

V  júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované Turistické informačné centrum v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO - pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov. V Slovenskom raji sa prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás o rozlohe viac ako 300 km, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na vybraných miestach pre turistov. Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia dolina a Prielom Hornádu.

V spolupráci s partnermi  projektu: švajčiarskou organizáciou NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE, Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj - Sever a mestom Dobšiná bola oblastnou organizáciou cestovného ruchu vypracovaná stratégia, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj, ktorý je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených cca 1 600 účastníkov.
 
Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej známky aj svojho maskota - škriatka Šťastka. Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách - v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji.  
 
Kontakty:
Jozef Koval, produktový manažér OOCR Slovenský raj
0907 934 169; e-mail: koval@creative-studio-slovakia.com
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR
0915 984 227; e-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk, www.swiss-contribution.sk
 
OOCR Slovenský raj
www.vraji.sk

ZDROJ: ÚRAD VLÁDY SR

[4] => 1 [5] => 0 [6] => 1426705200 [7] => 1426705200 [8] => 0 [9] => 0 [10] => 20150320091118_oocrslovenskyraj_logo.jpg [11] => Slovenský raj sa vďaka podpore Švajčiarska stáva skutočným turistickým rajom [12] => [13] => Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj a v priľahlých oblastiach. [14] => 0 [15] => 8 [16] => ) 1
 • 20150320091118_oocrslovenskyraj_logo.jpg

  Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj a v priľahlých oblastiach.

  Od piatka 20. 3. 2015 do soboty 21. 3. 2015 sa budú môcť návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať v rámci projektu: „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa.

  Dvojdňové podujatie otvorí v piatok o 9.30 hod. v penzióne Stefani v Smižanoch záverečná odborná konferencia spojená s workshopom a s prezentáciou projektu, ktorá bude v sobotu pokračovať návštevou Slovenského raja a nového turisticko-informačného centra a slávnostným otvorením štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier:  Stratená, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Hrabušice a Smižany.

  Na podujatí sa zúčastnia zástupca kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Lajos Szabó, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, starostovia obcí, podnikatelia, vedenie NP Slovenský raj a iní hostia.
   
  V rámci projektu bola v roku 2012 založená pobočka Oblastnej organizácie cestovného ruchu v NP Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu tvoreného 11 obcami subregiónu Slovenský raj.

  V  júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované Turistické informačné centrum v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO - pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov. V Slovenskom raji sa prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás o rozlohe viac ako 300 km, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na vybraných miestach pre turistov. Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia dolina a Prielom Hornádu.

  V spolupráci s partnermi  projektu: švajčiarskou organizáciou NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE, Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj - Sever a mestom Dobšiná bola oblastnou organizáciou cestovného ruchu vypracovaná stratégia, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj, ktorý je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených cca 1 600 účastníkov.
   
  Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej známky aj svojho maskota - škriatka Šťastka. Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách - v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji.  
   
  Kontakty:
  Jozef Koval, produktový manažér OOCR Slovenský raj
  0907 934 169; e-mail: koval@creative-studio-slovakia.com
  Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR
  0915 984 227; e-mail: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
   
  Úrad vlády SR
  www.vlada.gov.sk, www.swiss-contribution.sk
   
  OOCR Slovenský raj
  www.vraji.sk

  ZDROJ: ÚRAD VLÁDY SR


  Späť
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg