S platnosťou od 1. 1. 2016 na Slovensku platí systém elektronickej diaľničnej známky.

Bližšie informácie a nákup e-známky: www.eznamka.sk

 

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. V Slovenskej republike je možné zakúpiť nasledujúce diaľničné známky:

- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, alebo s platnosťou 365 dní
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na tieto vozidlá:

- dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
- dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
- dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Aktuálne informácie »»


Výška úhrady diaľničných známok platných na rok 2022 (cena v EUR s DPH)

Typ diaľničnej známky

Časová platnosť diaľničnej známky

1 rok, 365 dňová

30 dní

10 dní

eznvozidlo.png

Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť

50 EUR

14 EUR

10 EUR

eznvozik.png

Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony

50 EUR

14 EUR

10 EUR

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg