Výstraha:

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH. Ferata Kyseľ je do 15.6.2022 sezónne uzavretá.
 
Výstraha platí do 2022-05-23 09:00:00.
Zdroj: HZS

podujatia-v-raji.png

Veterinárna ambulancia - MVDr. Ján Korim
Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves
tel.: +421 905 708 695

Vetcentrum - MVDr. Albert Martinko
Duklianska 1578/46, Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 446 26 23

KANVET s.r.o., veterinárna ambulancia
Nám. Iglovia 2877/1 (býv. kasárne),  Spišská Nová Ves
tel.: +421 950 380 915
www.kanvet.sk
facebook 

Veterina SNV - MVDr. Dominika Dvorčáková
Za Hornádom 3252/17,  Spišská Nová Ves
tel.: +421 907 083 087
www.veterinasnv.sk
facebook 

Veterinárna ambulancia Smižany
Tatranská 33, Smižany (MHD: 4, 8)
tel.: +421 (0)53 44 31 536, mobil: +421 949 556 899
www.veterinasmizany.sk
facebook 

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg