Združenie obcí
Mikroregión Slovenský raj - Sever

Adresa sídla: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, Slovensko    mikroregion SR.jpg

IČO: 35555386
DIČ: 2021875174

Tel.: +421 53 324 95 12, +421 905 632 088
E-mail: info@slovenskyraj.eu
Web: www.slovenskyraj.eu

Predseda: Marcel Kacvinský

Priority združenia

  • rozvoj podnikania a podpora aktivít v cestovnom ruchu
  • zlepšovanie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok
  • podpora zaradeniu územia Národného parku Slovenský raj do PAN PARKS a ochrana životného a prírodného prostredia
  • oživenie kultúrnych aktivít a tradičných remesiel
  • vytvorenie podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov

Cieľ

Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne cez zatraktívnenie a posilnenie kultúrneho potenciálu a zintenzívnenie pozície tohto sektora v rámci regionálnej ekonomiky za súčasného skvalitnenia vzájomnej interakcie dopytu a ponuky.

Špecifické ciele

  • posilnenie partnerstva medzi aktérmi
  • zadefinovanie rámcov a výkonu marketingu územia
  • ucelené a koordinované propagovanie regiónu

Členovia združenia

snv.png
Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
www.spisskanovaves.eu
snv.png
Obec ARNUTOVCE
www.obecarnutovce.sk
snv.png
Obec BETLANOVCE
www.betlanovce.sk
snv.png
Obec DEDINKY
www.dedinky.eu

snv.png

Obec SMIŽANY
www.smizany.sk

snv.png
Obec HRABUŠICE
www.hrabusice.sk


snv.png

Obec STRATENÁ
www.obecstratena.sk
snv.png
Obec LETANOVCE
www.letanovce.sk
snv.png

Obec MLYNKY
www.mlynky.sk
snv.png
Obec SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
www.spissketomasovce.sk
snv.png
Správa Národného parku
Slovenský raj
www.npslovenskyraj.sopsr.sk

snv.png

Horská záchranná služba
Slovenský raj
www.hzs.sk

Vernár erb

Obec VERNÁR
www.vernar.sk

 

 

Ing. Radoslav Palušák
www.chalupapohoda.sk
www.chatapohoda.sk
www.cubeadventure.sk

 Vydrník erb

Obec VYDRNÍK
www.vydrnik.sk

 

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg