MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 446 32 49, +421 53 429 92 51
www.mkc.snv.sk, informacie@mkc.snv.sk

Aktuálny program: www.spisskanovaves.eu/podujatia

 

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Letná 33/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 415 03 01
www.skcak.sk, kniznicasnv@skcak.sk

Aktuálny program: www.skcak.sk  

 

KULTÚRNY DOM SMIŽANY

Kultúrny dom, Tatranská 80, 053 11 Smižany
Tel.: +421 53 429 89 39, +421 918 590 123
www.okcsmizany.sk, okc.riaditel@smizany.sk

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg