CHNicon.jpgNáučné chodníky umožňujú návštevníkom spoznávať krásy a prírodné hodnoty územia aj bez sprievodcu znalého miestnych pomerov. V Národnom parku Slovenský raj a jeho ochrannom pásme bolo doposiaľ vybudovaných 13 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou takmer 89 km.

Náročnosť terénu

narocnost-1.png    nenáročný
narocnost-2.png    stredne náročný
narocnost-3.png    náročný

INTERAKTÍVNA MAPA »

Mapa NCH Slovenský raj.pdf

Prielom Hornádu

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
16 19 22 km 136 m 7:00

Trasa: Hrdlo Hornádu - Letanovský mlyn - Lesnica - Čingov - Ďurkovec - Tomášovský výhľad - Trstený potok - Hrdlo Hornádu
Téma: orientácia, fauna a flóra, les, geomorfológia, vodné toky, história, paleontologické a archeologické lokality, roklina

Náučný chodník Smižianska Maša - Čingov (predtým Náučný chodník Mládeže)

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
9 9  5 km 80 m 2:00

Trasa: Maša - Hradisko - Čingov - Pod Sovou skalou - Zelená lávka - Smižianska Maša
Téma: orientácia, geológia, archeológia, lúka, les, voda, vtáctvo

Kyseľ - ferrata Horskej záchrannej služby

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-3.png 10 1 1,9 km 174 m 2:00

Trasa: Kyseľ, ústie - Barikádový vodopád - Kaplnkový vodopád - Vodopád v Temnici - Obrovský vodopád - Karolínyho vodopád - Kyseľ, rázcestie
Téma: orientácia, roklina, fauna, flóra
Náučný chodník - ferrata je prístupná iba v období 15. jún - 31. október. Ferrata je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor. Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set. Ferrata je spoplatnená.Viac informácií tu »

Slovenský raj - juh

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
8 15 9,7 km 368 m 3:00

Trasa: Dedinky, Náučný areál pri Ekocentre - Biele Vody - Zejmarská roklina - Geravy - Malé Zajfy - Stratenská píla - Dedinky
Téma:
orientácia, roklina, planina, dolina, krasové javy, mokrade, fauna, flóra, vodná nádrž

Mokrade Hnilca

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
8 10 0,5 km 15 m 0:15

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa parkovisko - železničná stanica
Téma:
orientácia, mokrade, flóra a fauna vodných tokov

Občasný prameň - Havrania skala

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
7 7 2,5 km 300 m 1:00

Trasa: Veľké Zajfy - Občasný prameň - Havrania skala
Téma:
orientácia, lesné dreviny, výroba dreveného uhlia, flóra, fauna, Dionýz Štúr

Dobšinská ľadová jaskyňa

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png
6 6 0,47 km 130 m 0:45

Trasa: Dobšinská Ľadová Jaskyňa parkovisko - Vilmoš plac - Dobšinská ľadová jaskyňa
Téma: orientácia, prírodné a kultúrno-historické hodnoty jaskyne a okolia

Stratenský kaňon

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-0a.png narocnost-1a.png
9 10 1,5 km 15 m 0:30

Trasa: Stratenský kaňon
Téma: orientácia, geológia, vznik roklín, jaskyne, flóra a fauna, história

Vernár – Kráľova hoľa

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png 9 10 13 km 1 170 m 5:30

Trasa: Vernár - Predná hoľa - Kráľova hoľa
Téma: orientácia, flóra, fauna, pastva, geológia, rezervácia, história, poľovníctvo

Dobšinská Maša

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 7 7 2,7 km 120 m 1:30

Trasa: Dobšinská Maša - Dobšinský kopec - Dobšinská Maša
Téma: orientácia, lesníctvo, poľovníctvo, ochrana prírody, vodná nádrž

Banícky náučný chodník

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-2a.png
8 8 r-dot.png 17,3 km
b-dot.png 4,1 km  
y-dot.png 2 km    
r-dot.png 600 m
b-dot.png 250 m
y-dot.png 270 m
r-dot.png 5:00
b-dot.png 1:40
y-dot.png 0:50

Trasa: Medvedia dolka - Novoveská Huta, námestie - Kráľov prameň - Pod Zlomom, rázcestie
- ďalej na výber 3 trasy
b-dot.png Malý Muráň, vyhliadka - Vojtechova samota - pokračovanie po červenej
y-dot.png Banské pole Bartolomej - Leithaus - pokračovanie po červenej
r-dot.png Banské pole Peter a Pavol - Vojtechova samota - Rybníky - Leithaus - Lúka pod Ilonkiným prameňom - Novoveská Huta, námestie - Medvedia dolka
Téma: orientácia, banícka a hutnícka história Novoveskej Huty (mestská časť Spišskej Novej Vsi), osídlenie, príroda
Viac informácií tu (PDF) »

Stopy baníckej slávy v Mlynkách

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 2 2 1 km 20 m 0:20 - 0:30

Trasa: Mlynky (odbočka do Havrania Dolina) - Havrania Dolina
Téma: orientácia, banícka história obce Mlynky - banícka zvonička a torzo šachty a ťažnej veže Leopold

 

Lesnícky náučný chodník 

náročnosť zastávky počet panelov dĺžka trasy prevýšenie trvanie prechodu
narocnost-1a.png 8 0 2,6 km 150 m 1:30

Trasa: Novoveská Huta - Sosnova polianka - Medvedia dolka - Novoveská Huta
Téma: orientácia, les, lesníctvo

 

NÁUČNÉ LOKALITY (NL) V NP SLOVENSKÝ RAJ A JEHO OCHRANNOM PÁSME

Ide spravidla o prirodzene alebo umelo vymedzené priestory s informačným panelom, v ktorých sa môžu okrem prezentovaných prírodných hodnôt v kontexte s prírodným prostredím vystavovať exponáty.

1. NL Podlesok

Druh panela Informačný veľkoplošný panel obojstranný (rozmer 3,5 m x 1 m)
Zameranie panela Hodnoty územia NP, zamerané hlavne na okolie strediska Podlesok
Miesto Rekreačné stredisko Podlesok
Prevádzkovateľ Správa NP Slovenský raj

 

2. NL Kláštorisko

Druh panela Informačný veľkoplošný panel obojstranný (rozmer 3,5 m x 1 m)
Zameranie panela Hodnoty územia NP, zamerané hlavne na okolie Kláštoriska
Miesto Rekreačné stredisko Kláštorisko
Prevádzkovateľ Správa NP Slovenský raj
Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg