značka_deskline.jpg

Výška poplatku za použitie technických zariadení v roklinách Národného parku Slovenský raj účinná od 1. 4. 2024

Kategória poplatku „Suchá Belá+“:

 • osoba od 15 do 65 rokov: 4 €
 • osoba od 6 do 15 rokov a osoba od 65 rokov vyššie: 3 €
 • osoba do 6 rokov:  bez poplatku

Zaplatením poplatku Suchá Belá+ má držiteľ uhradeného POPLATKU právo na vstup aj do všetkých ostatných roklín v Slovenskom raji v deň, pre ktorý je lístok platný. Lístok je platný po vpísaní dátumu platnosti do jeho spodnej časti.

Návštevníci rokliny Suchá Belá, ktorí si v ten deň už zakúpili lístok iného typu ako Suchá Belá +, teda:

 • lístky „Ostatné rokliny“,
 • lístky zakúpené na iných miestach (zelené s erbom obce Spišské Tomášovce, modré s erbom obce Smižany),

tieto už zakúpené lístky validujú pred vstupom do rokliny Suchá Belá uhradením doplatku vo výške 1€ k už zakúpených lístkom. Na základe tohto doplatku im bude vystavené dodatočný doklad o POPLATKU v hodnote zodpovedajúcej doplatku, ktoré musí byť takisto opatrené príslušným dátumom pre deň vstupu do rokliny, inak je lístok neplatný.

 

Kategória poplatku ,,Ostatné rokliny / All but One“

 • osoba od 15 do 65 rokov: 3 €
 • osoba od 6 do 15 rokov a osoba od 65 rokov vyššie: 2 €
 • osoba do 6 rokov:  bez poplatku

Zaplatením poplatku „Ostatné rokliny / All but One“ má držiteľ dokladu o úhrade POPLATKU právo na vstup do všetkých roklín v Slovenskom raji v deň, pre ktorý je lístok platný, mimo rokliny Suchá Belá, pre ktorú platí osobitná suma poplatku (lístok Suchá Belá+). Lístok je platný len vtedy, ak je doň vpísaný dátum zakúpenia.

 

Od platenia poplatku za použitie technických zariadení v roklinách Národného parku Slovenský raj sú oslobodení:

 • krátkodobí návštevníci obce Hrabušice, ktorí preukázateľne zaplatili daň z ubytovania/turistickú daň,
 • obyvatelia s trvalým pobytom v obciach, združených v Mikroregióne Slovenský raj - sever: Arnutovce, Betlanovce, Vydrník, Mlynky, Dedinky, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Letanovce, Vernár, Stratená,
 • členovia Horskej záchrannej služby,
 • zamestnanci Správy Národného parku Slovenský raj.

lokalizacia predaja vstupeniek

Pred vstupom do národného parku odporúčame zakúpiť si aj poistenie do hôr.

Partneri
slovensky_raj.png hzs.png logo oocr_slovensky raj - spis_stvorec.jpg logo-kocr.png
logo_new3.jpg