National nature reserves

Kyseľ, Piecky, Sokol, Suchá Belá, Prielom Hornádu, Tri kopce, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Stratená, Vernárska tiesňava, Zejmarská roklina

Nature reserves

Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Ostrá skala, Vyšná Roveň, Barbolica, Mokrá, Muráň

National nature monuments

Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa

Nature monuments

Hranovnické pleso, Čertova diera

Protected area

Knola

Prielom.jpg