Accommodation

Výstraha

Popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť búrky. Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je veľmi náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH, zvýšte opatrnosť.
 
Výstraha platí do 2021-07-28 09:00:00.
Zdroj: HZS
The lowest point Smižany - Maša (489 m a. s. l.)
The highest hill Predná hoľa (1 545 m a. s. l.)
The highest concentration of waterfalls Kláštorská roklina
The highest waterfall Závojový vodopád (70 m)
The most beautiful and most famous canyon Prielom Hornádu
The most visited gorge Suchá Belá
The most segmented gorge Piecky
The wildest gorge Sokolia dolina
The most massive gorge Veľký Sokol
The most romantic gorge Róthova roklina
The longest gorge Veľký Sokol
The shortest gorge Zejmarská roklina
The most important crossroads of hiking trails Kláštorisko
The easiest accessible and most popular viewpoint Tomášovský výhľad
The largest ice cave (in Slovakia) Dobšinská ľadová jaskyňa
The largest body of water Palcmanská Maša lake, an area of 86 ha, 11 million m3 of water
The highest concentration of plant species per m2 (in Central Europe) Kopanec

Tomasovsky.jpg