Accommodation

Výstraha

Popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť búrky. Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je veľmi náročný. V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy - zelený TZCH, zvýšte opatrnosť.
 
Výstraha platí do 2021-07-28 09:00:00.
Zdroj: HZS

Springs

Along the hiking trails in the Slovak Paradise, there are several sources of spring water. Not all of them have a water suitable for drinking. You are therefore recommended to carry enough fluids with you while hiking. If necessary, check at first the purity of water at the Slovak Paradise National Park Authority.

Občasný prameň

Natural rarity of the Slovak Paradise located under the Havrania skala hill. The water here rises towards the surface at irregular intervals. The Občasný prameň spring can be reached by hiking trail and by educational trail from Stratená.